9 de juny de 2014

Situació del pla de pensions

Des del passat dia 4 de juny el pla de pensions dels empleats de RTVV o qualsevol societat del mateix grup ja no existeix. Ara ja som tots titulars d’un pla de pensions individual adscrit a BANCAJAPENSIÓN RENTA FIJA MIXTO I.

En els pròxims dies rebrem un certificat de pertinença a l’esmentat pla de pensions, en el qual vindrà el nostre número de contracte o partícep.

En aquest pla de pensions serem partíceps en suspens. Això vol dir que no farem aportacions regulars. Si algú vol canviar a partícep actiu ho ha de confirmar en una oficina de Bankia i donar les dades del compte on vol que se li carreguen els rebuts.

Com que és individual, aquest pla té unes comissions de gestió i dipositària prou elevades, al voltant del 2,05%.

El partícep que vulga cobrar en efectiu els seus drets consolidats ha d’ acostar-se a una oficina de Bankia i demanar el seu abonament. Haureu de justificar que heu sigut acomiadats per un ERO i omplir els corresponents impresos que vos facilitaran.

Qui vulga fer un trasllat del seus drets consolidats també ha d’anar a una oficina de Bankia i demanar el seu número de contracte o partícep per donar-lo a la nova entitat on vol fer el traspàs o esperar-se a rebre el certificat abans esmentat.

Vos recordem que la Confederació de les CCOO té un pla de pensions on es paga molt poc per la gestió i la dipositària, 0,30%, i que aquest pla també es pot rescatar per haver sigut acomiadat per un ERO. A més de, tal i com marca la llei, per atur de llarga durada i tots els supòsits que la llei reconeix.