28 de maig de 2014

El Comité d’Empresa de RTVV considera il.legal que la Generalitat financie les desconnexions de RTVE

El Comité d’Empresa de RTVV, davant la intenció del Consell de la Generalitat d’impulsar un conveni amb RTVE per a ampliar la seua programació a la Comunitat amb una desconnexió territorial en La 2, vol fixar el seu posicionament en els següents punts.

1.- Entenem que el Consell, amb este conveni, vol complir els mateixos objectius que tenia dipositats en Canal 9 i Ràdio 9, tal i com han verbalitzat tant RTVE com Presidència de la Generalitat quan anuncien que tenen intenció de “promoure la difusió dels fets d’interés per a la regió, atenent en especial a la seua cultura i al seu idioma amb temes d’interés general per a la Comunitat i per als valencians, com són la sanitat, el consum, l’educació, la cultura, el turisme, l’economia, la industria o l’esport”.

2.- El Comité d’Empresa considera que el Consell incorrerà en una il·legalitat si, a través del conveni amb RTVE, incompleix la LLEI 4/2013, de Supressió de la Prestació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, com també de Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU, per la qual es va ordenar el cessament de les emissions de RTVV.

L’esmentada llei concreta en el seu articulat:
"1. Se suprimeix la prestació del servei públic de ràdio i televisió d'àmbit autonòmic prestat per qualsevol mitjà o canal de difusió, per la Generalitat, a l'empara del que hi ha establert en l'article 56 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Se suprimeix la prestació de qualsevol altre servei d'interès general que en matèria de ràdio i televisió presta la Generalitat en virtut de les seues competències estatutàries."

3.- El Comité d’Empresa considera igualment que el Consell estaria vulnerant la legalitat si el conveni preveu destinar partides pressupostàries per part de la Generalitat a canvi de l’esmentada desconnexió. D’igual manera consideraríem irregular una cessió gratuïta de les actuals instal·lacions de RTVE a Paterna, o altres pagament en espècie, com a contrapartida a les desconnexions.

En este sentit apunten les últimes declaracions del president de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Leopoldo González-Echenique, ahir en la Comissió de Control de RTVE del Congrés dels Diputats, on va confirmar que una programació especial per a la Comunitat Valenciana tindria un cost, encara no determinat, per a la Generalitat.

Per tant, el Comité d’Empresa de RTVV considera que el Consell estaria vulnerant la llei de tancament de RTVV i que l’objectiu de l’esmentada llei no va ser l’exposat a les Corts sinò incomplir la sentència del TSJCV que va declarar nul el primer ERO de RTVV. De la mateixa manera no es sostenen els arguments econòmics: als més de 150 milions d’euros que ha costat finalment el tancament de RTVV (l’equivalent a tindre dos anys emetent Canal 9 i Ràdio 9) caldrà afegir ara el cost de les desconnexions.

Per tot això el Comité d’Empresa vetlarà pel compliment de la legalitat i continuarà treballant per la recuperació d’una ràdio i una televisió públiques, en valencià, de qualitat i plural.

4.- El Comité d’Empresa de RTVV considera positiu qualsevol increment de la programació territorial de RTVE que promoga la informació de proximitat i la presència de la llengua pròpia dels valencians en els mitjans de comunicació però manté que s’ha de fer a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat, tal i com ocorre a altres comunitats, per a complementar les emissions d’una ràdio i televisió públiques valencianes que s’haurien de recuperar.