7 de setembre de 2015

Intervenció del Comité d'Empresa a les Corts Valencianes, en el Fòrum Audiovisual Valencià convocat pel Grup Parlamentari de Podem

SOBRE EL MARC/FÒRUM

No podem sinó fer una valoració positiva de la convocatòria del Fòrum Audiovisual Valencià. És la primera volta des de l’execució íntegra de l’ERO de RTVV i el canvi polític derivat de les eleccions que es dóna la possibilitat d’escoltar opinions complementàries dels col·lectius que conformem el sector audiovisual. Es evident que si alguna cosa ens uneix és la idea comuna que tenim: que la recuperació del servei de Ràdio i Televisió en llengua pròpia és una necessitat urgent:

-urgent perquè estem a punt de complir dos anys del tancament i ha quedat clar que la presència del valencià als mitjans audiovisuals ha disminuït fins nivells residuals.

-urgent perquè la societat valenciana ha deixat de tindre presència mediàtica i depèn cada volta més informativament de l’exterior,

-urgent per a la recuperació del teixit cultural i industrial, amb la repercussió en milers de llocs de treball directes i indirectes

Per tant, vaja per davant que els treballadors de RTVV venim a este Fòrum amb voluntat negociadora i constructiva, però també volem advertir que els temps de ser instrumentalitzats s’han acabat. No som carn electoral, ja ho vàrem dir, no volem ser el photocall de cap formació. No estem en fase de creences, estem en la fase dels fets.

Hui estem ací perquè compartim la voluntat de consens que ha de presidir l’activitat parlamentària, on s’ha de dissenyar la política audiovisual del futur. El nostre treball no és fer aportacions, és fer ràdio i televisió; però sí és la nostra responsabilitat, i per això compareixem, amb aportacions.

SOBRE L’ORIGE DEL BLOQUEIG DEL PROBLEMA

Hem estat convocats per a expressar postures i solucions que permetan la recuperació d’una ràdio i televisions públiques. I en este punt és imprescindible que l’actual Consell i els grups parlamentaris que el sustenten compartisquen un punt de vista avalat pel relat dels fets: l’actual situació és fruït del tancament abrupte de RTVV per part d’un Consell governat pel PP, una acció política que es va produir per a no complir una sentència del TSJCV que anul•lava un ERO manifestament il•legal i contrari als drets fonamentals. Un fet gravíssim en la separació de poders.

L’ERO d’extinció que se’n va derivar el vam signar la majoria del Comité d’Empresa deixant constància que no reconeixíem les causes aduïdes i que apostàvem per un pacte de viabilitat , que hagués sigut l’alternativa més viable i econòmica per a RTVV i per a la Generalitat. I entenem que el Consell, l’actual Govern valencià, ha de partir del reconeixement de les errades del Consell anterior. I fer les accions pertinents per reconduir i superar la situació actual.

Bona part dels retards que es produeixen en la reobertura de RTVV passen per no assumir que els problemes d’origen laboral han de tindre solucions en clau laboral. Que si els problemes laborals s’han judicialitzat, la solució ha d’estar en els dos àmbits: el de la negociació laboral i el de la seguretat jurídica. I hui per hui no hem trobat resposta ni interlocutor a esta visió del problema. Entenem que a cap de les dos parts, ni molt més a la societat valenciana, li seria beneficiosa una sentència contrària a la procedència de l'ERO, amb el consegüent encariment de la solució final.

La recuperació dels serveis de ràdio i televisió passa per desbloquejar situació actual i això es tradueix en la búsqueda d’un consens entre les forces polítiques que sustenten al Consell i els sindicats. Per arribar a eixe consens és necessari i urgent encetar una negociació formal, amb les parts implicades i amb capacitat de pendre decisions que siguen duradores i dotades de seguretat jurídica.

El Comité comparteix amb el Consell el desig de recuperar les emissions el més aviat possible, però ho entén com una etapa dins de la solució global. No podem donar suport a una reobertura 'provisional' feta al marge d'estes negociacions i al marge del ex-treballadors de RTVV perquè considerem que qualsevol reobertura improvisada, provisional o parcial està condemnada a ser una rèmora per al futur, tant des del punt de vista jurídic com econòmic.

Les últimes iniciatives que se’ns han presentat, com ara la reobertura DE DOS CANALS DE TV amb material d’arxiu i treballadors de la Generalitat, excloent a extreballadors de RTVV, apunten a escenaris de frau laboral, a curt termini, i de successió empresarial, a mig termini; dos factors que allargarien temporalment la inseguretat jurídica.

Els passos que es donen no poden suposar un frau a la societat valenciana en les seues expectatives ni en la qualitat del servei públic que mereix. Una televisió i una ràdio sense serveis informatius, perden el seu ADN de servei públic, la seua capacitat vertebradora.... és com mirar un espill de l’inrevés.

El Comité d'Empresa mai no s'ha negat a que l'inici d'emissions es realitze amb un nombre reduït de extreballadors, però això ha de estar emmarcat en un acord laboral previ que done resposta global a la situació dels treballadors de RTVV. Un acord que incloga tot el procés de reobertura de RTVV, des del començament, on els professionals de la casa són imprescindibles per abordar d’una manera tècnicament eficient la recuperació de les emissions, fins que estiga a ple rendiment, amb la plantilla definitiva. I pensem que pot fer-se escalonant la posada en marxa, escalonant l’esforç pressupostari, però entenent-ho com etapes dins de la solució global.

Des del nostre punt de vista, la recuperació dels serveis de ràdio i televisió en valencià passa per la recuperació de RTVV SAU, perquè és l’instrument més adequat en quant a seguretat jurídica (laboral i mercantil). L’empresa existeix, té un patrimoni i la paralització de la liquidació es pot fer conforme a llei.

Fer una nova RTVV és possible des de la mercantil RTVV SAU si es legisla amb l’objectiu que siga pública, plural, de qualitat, sense manipulació, sostenible...per tant, amb un concepte empresarial nou.

Fer una nova RTVV no és possible sense contar amb les instal·lacions , infraestructura tècnica, fons audiovisuals i extreballadors de RTVV SAU. Començar des de zero és una quimera. Ni la Generalitat Valenciana, en el seu naixement, va començar del no res. Ho va fer des de les estructures i persones de l’antiga administració estatal que li van permetre avançar. Ni es pot comença de zero ni es pot fer desaparèixer 25 anys d’història de la principal empresa de l’audiovisual.

Fer una nova RTVV passa per una nova estructura empresarial i una reestructuració de la plantilla. No és fàcil per als sindicats, que ja hem negociat 2 EROS, mostrar disposició a afrontar mesures que impliquen sostenibilitat a canvi de reducció de llocs de treball. Però estem disposats a assumir-ho. Ara, també reclamem que el nou model que ixca de les Corts tinga la seua base en la legítima recuperació dels treballadors de RTVV. I que , com en qualsevol sector, es considere que l’experiència és un valor intangible que no es pot menysprear.

I dit això, som els primers que entenem que la nova RTVV s’ha de fer integrant a la seua programació el treball del sector, on hi ha tanta experiència com a RTVV, però apagada pel col·lapse que pateix el sistema audiovisual valencià.

I la plantilla que es vaja conformant a RTVV haurà d’incloure nous perfils professionals, s’haurà d’enriquir amb les noves promocions que les universitats i els centres de formació professional llancen al mercat. No estem parlant de vedats tancats. Estem parlant de respectar drets laborals i de fer que la recuperació de RTVV s’ajuste a llei en els principis d’accés als serveis públics.

Quan se li exigeix a la nova RTVV que tinga garanties de pluralisme, independència i professionalitat hem de saber que estes garanties estan vinculades a la transparència en matèria de contractació de personal. La contractació haurà de fer-se mitjançant les corresponents proves públiques d'admissió, seguint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En el cas de les contractacions temporals, la selecció haurà de fer-se a través de borses de treball constituïdes mitjançant processos que respecten els esmentats principis.

El CE no té línies roges sobre el model televisiu, la fórmula empresarial que s’adopte, la dimensió final, la plantilla ni el calendari per arribar a bon port. No estem en els 1.600 treballadors o res. Que no s’utilitze mai més eixe mantra per a intentar justificar la falta de voluntat negociadora.

Ara, la solució ha de ser negociada i global, capaç de ser desenvolupada el més aviat possible.

LA DIMENSIÓ

Entenem que la dimensió de la futura RTVV ha de ser equiparable a la que tenen les ràdios i televisions de les comunitats autònomes amb llengua pròpia, sense renunciar per això a la sostenibilitat que ha de guiar tota la gestió. A l’igual que en altres qüestions, com el finançament, la sanitat o l’educació, els valencians no volem perllongar el nostre estatus de ciutadans de segona categoria.

La futura RTV pública ha de ser concebuda com un servei públic, la seua emissió íntegrament en valencià, que responga a les exigències comunicatives de la seua audiència potencial, amb informació de proximitat i vertebració territorial. El rellançament de la RTV pública autonòmica ha de permetre fer uns mitjans propis del segle XXI, a nivell tecnològic i d’interactivitat amb els usuaris.

Per respondre a eixes exigències, des de l’experiència que tenim, entenem que una estructura productiva assumible i sostenible inclouria:

1. 2 canals de TV: un canal generalista i altre especialitzat en informatius i esdeveniments que incloguen retransmissions en directe.

2. 1 emissora generalista de ràdio.

3. Una plataforma digital multimèdia.

La nova RTV ha de concebre que tots els continguts seran multiplataforma, de manera que, a més de la seua distribució clàssica per als usuaris més tradicionals, també estaran disponibles a través d’internet en tot tipus de dispositius electrònics i, simultàniament, es potenciarà la presència a través de les xarxes per multiplicar la interactivitat amb les audiències.

Entenem que el model productiu òptim de la nova ha de permetre la coexistència i la col·laboració entre la producció pròpia interna i el sector audiovisual, de manera que coexistisquen tres tipus de productes:

- Producció pròpia interna, feta íntegrament per mitjans propis.

- Producció pròpia externa: producció contractada amb empreses del sector audiovisual amb control de l’empresa pública

- Producció aliena: feta íntegrament per altres empreses i adquirida per a l’emissió. En este apartat entren, principalment, ficció i entreteniment.

Repartir equitativament en tres terços la proposta televisiva permetria que RTV complisca amb la seua funció de servei públic i alhora exercir la funció de motor de la indústria.

La nova estructura permetria també que, al costat de la producció pròpia de referència, es mostren els continguts d’altres institucions públiques com ara universitats, escoles professionals, institucions culturals i organismes que aposten per la producció audiovisual com a eina de transmissió de valors o coneixements. En consonància, serien uns mitjans més participatius.

DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU

Tots coneixem la complexitat de la posada en marxa de RTVV però estem convençuts que podem aconseguir-la en poc de temps, i el que és més important: amb el màxim consens.

No partim de zero. Els darrers mesos moltes de les organitzacions ací representades han posat damunt la taula diversos projectes. No ens correspon valorar-los però sí deixar constància de la gran quantitat de coincidències que hi ha.

Tampoc políticament partim de zero. En l'anterior legislatura, concretament en juny del 2012, el PSPV, EU i Compromís van presentar una proposta conjunta i alternativa a la llei de RTVV que va presentar i aprovar amb els seus únics vots el PP. Es tractava d'un consens pràcticament inèdit en el qual també va participar activament el Comité d'Empresa.

Hui, EU no està a la Cambra i dos noves formacions, Podem i Ciutadans, han aconseguit representació parlamentària. D'altra banda, dos dels partits que presentaren la proposta des de l'oposició ara estan governant. Tot i això, nosaltres reivindiquem que aquell esforç va pagar la pena i que les seues aportacions són útils, continuen vigents i són el millor punt de partida.

Continuen vigents perquè incloïa tot un sistema de mecanismes de control democràtic. Entre ells l'elecció del Director General per part de les Corts, la posada en marxa dels Consells d'Informatius i la creació d'òrgans com el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, o el Consell Ciutadà de Continguts i Programes. Es tracta d'òrgans que, amb eixe o altre nom, tenen uns objectius i un paper a desenrotllar que la major part de les organitzacions ací presents han fet seus.

Per tant, estem convençuts que recuperar i actualitzar el consens per a fer la futura llei de RTVV no és cap quimera i nosaltres, des del Comité d'Empresa, ens oferim a participar com ja ho férem el 2012.