23 de febrer de 2015

Quantitats que l’empresa ha de retornar, en compliment sentència Tribunal Suprem que declarava il·legal el descompte del plus conveni


Per tal que comproveu les quantitats que ha de retornar l’empresa, en esta última setmana de febrer 2015, us facilitem aquesta taula orientativa.

Grup salarial
11 mensualitats
6 mensualitats
1
2.703,85 €
1.474,83 €
2
2.446,99 €
1.334,72 €
3
2.374,65 €
1.295,26 €
4
2.275,35 €
1.241,10 €
5
2.150,17 €
1.172,82 €
6
2.110,84 €
1.151,37 €
7
2.086,26 €
1.137,96 €
8
1.821,92 €
993,78 €
9
1.562,11 €
852,06 €
10
1.457,50 €
795,00 €
11
1.283,24 €
699,95 €
12
1.177,33 €
642,18 €
13
1.096,15 €
597,90 €

A la columna 11 mensualitats, s’hi troba el càlcul de les persones afectades per l’acomiadament PRIMER ERO, quan l’acomiadament va produir-se abans del 30 abril 2013.

A la columna 6 mensualitats, s’hi troba el càlcul de les persones acomiadades al PRIMER ERO amb posterioritat al 30 abril 2013 o a les persones que no van ser afectades fins al SEGON ERO.