14 d’agost de 2012

L’EMPRESA PRETÉN QUE ELS 118 CAPS DE RTVV CONTINUEN DESPRÉS DE L’ERO.

La reunió del 14 d’agost ha conclòs sense que l’empresa acceptara cap de les propostes que ha presentat el comitè d’empresa. Una d’elles era que els responsables que figuren en l’organigrama de RTVV (118 en total) cessen en el càrrec si no tenen plaça en l’empresa o passen a ocupar el seu lloc com a treballadors per a que siguen baremats de forma justa respecte els seus companys de departament. És inadmissible que una empresa que pretèn tirar el 80 per cent dels treballadors mantinga inalterat el seu equip directiu i que aquestos càrrecs es puguen salvar amb els criteris plantejats per l’empresa.

El comitè ha presentat també altres mesures per minimitzar l’impacte de l’ERO com ara les reduccions voluntàries d’un 70 per cent de la jornada, les baixes voluntàries incentivades amb una indemnització de 40 dies per any treballat i, sobretot, que no s’externalitze cap activitat que puguen realitzar els treballadors de RTVV. L’empresa ha rebutjat aquestes mesures. L’únic moviment que ha fet ha sigut reduir en 23 persones el nombre d’acomiadaments.

Els representants dels treballadors hem tornat a incidir en les diferències econòmiques que trobem respecte als costos laborals en RTVV. Segons els nostres càlculs, els salaris i seguretat social dels treballadors són 9 milions d’euros inferiors a les dades de l’empresa. Aquesta xifra que l’abast de l’ERO hauria de ser menor i permetria salvar prop de 200 llocs de treball.

Un altre punt de divergència són els criteris per a l’afectació de l’ERO. El comitè continua rebutjant els proposats per l’empresa i aquesta només accepta l’oposició en el novè lloc, l’últim, i només per a desfer un empat.

Durant la sessió de hui hem aportat també una prova que pot derivar en un possible conflicte d’interessos. El representant de Garrigues, Fernando Crespo, és propietari d’una empresa de produccions audiovisuals, Producciones Alfresco S.L. El secretari general de RTVV, Juan Prefaci, ha manifestat la total confiança de l’empresa en Crespo.

El comitè d’empresa ha mostrat la seua voluntat de negociar fins el 22 d’agost per arribar a un acord de viabilitat de la nostra empresa i garantir la continuïtat del màxim possible de treballadors, una negociació que ha d’anar acompanyada de la mobilització de tots els treballadors en defensa del futur de RTVV.
Tots a la vaga!