16 d’agost de 2012

ÚLTIMA OFERTA : 1.100 TREBALLADORS AL CARRER I REBAIXA DEL HUIT PER CENT DEL SALARI.

L’empresa ha tornat a reafirmar, durant la sessió de hui 16 d’agost, la seua intenció de despatxar a 1.100 treballadors de RTVV. Al llarg del dia hem pogut comprovar cóm els veritables negociadors no estan asseguts a la taula. A les 11, els representants de l’empresa han demanat un recés fins les cinc de la vesprada per presentar-nos una oferta avalada per la conselleria d’Hisenda.

L’oferta de la direcció de RTVV proposa una disminució en el nombre d’afectats per l’ERO que passaria de 400 a 600 treballadors. D’aquesta forma, s’acomiadaria a prop de 1100 treballadors. L’empresa ha tornat a incloure en la xifra de treballadors exclosos de l’ERO als 118 caps i als treballadors amb contracte de lliure designació per part de la direcció general (els anomenats del tres per cent).

Les indemnitzacions proposades continuen sent de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Pel que fa al pla d’acompanyament social, es proposa augmentar el complement aportat per l’empresa als treballadors que vagen a l’atur en 500 euros per mes durant els primers 9 mesos i el compromís d’incloure en el plec de condicions de les empreses que opten a l’externalització que es tinga en compte als treballadors afectats per l’ERO per a futures contractacions.

L’empresa ha mantingut els criteris plantejats per a la selecció de treballadors. L’oposició continua sent el novè criteri i en cas de desempat. L’excepció serà per als treballadors de l’ens, per als quals l’oposició serà el primer criteri.

Els representants de RTVV han inclòs dos novetats en la seua proposta definitiva: la primera és la reducció del 8 per cent del salari per als treballadors que es queden, una reducció que s’ha d’afegir al 7 per cent que suposa la suspensió de la paga extra de nadal. Altra clàusula inclosa hui és el compromís de negociar condicions de flexibilitat (temps de treball i funcions) acords a la realitat del sector, un eufemisme per a parlar de la futura precarització del treball.

El comitè d’empresa ha hagut de reunir-se d’urgència i ha rebutjat la proposta de l’empresa. Els representants dels treballadors de RTVV hem presentat una alternativa per a que la nostra empresa siga viable, augmente els ingressos i reduïsca costos de forma que s’arribe a un gasto de 47 milions d’euros, els mateixos que preveia l’informe PWC però amb una alternativa diferent i realista.

Entre les propostes plantejades pel comitè d’empresa destaquem:
·Assumir totes les produccions que puguen realitzar els treballadors de RTVV i la creació de nous canals temàtics.

·Gestió de l´àrea comercial per part de RTVV i explotació de noves formes de captació de publicitat i patrocinis.

·Creació de l’institut de RTVV en el centre de formació com a generador d’ingressos.

·Explotació de la xarxa pròpia de repetidors de senyal de RTVV.

·Renegociar el lloguer del CPP d’Alacant; la supressió de la seu del consell d’administració i el trasllat d’aquesta a Burjassot i el manteniment de Ràdio 9 en l’actual ubicació.

·Supressió immediata dels costos variables i compensació en temps, cosa que comportaria un estalvi de 9 milions d’euros que s’haurien de destinar al manteniment de llocs de treball.

·Exclusió dels directius que no tinguen plaça en l’empresa. Supressió dels contractes de relleu per prejubilació i interinitats.

·Baixes voluntàries incentivades (40 dies per any treballat amb un límit de 35 mensualitats)

·Prejubilacions a partir dels 55 anys ( si la GV assumeix els 1200 m, de deute de RTVV, hauria de tindre la mínima sensibilitat per jubilar treballadors que tenen molt difícil reinserir-se laboralment i als que ha decidit deixar fora del mercat de treball)

·Reducció voluntària jornada al 70% tal i com preveu l’art 47 de l’estatut dels treballadors.

Totes estes mesures comporten una reducció d’una tercera part dels costos de personal i deixar-los en 47 m d’euros, xifra que no difereix dels càlculs que fa PWC de la plantilla i externalització, és a dir, el que vol gastar-se l’any que ve RTVV.

Hem plantejat també que RTVV propose que els treballadors de l’ens i de les empreses que tinguen categories professionals assimilables en l’administració pública puguen passar a la Generalitat. El pla d’acompanyament social obri la via de la recol·locació .

Rebutgem l’externalització del departament de documentació i entenem que hi ha una obligació de preservar els fons documentals de RTVV. Una alternativa podria ser que la conselleria de cultura assumira el personal per donar servei a RTVV i a tota la societat valenciana. Açò comportaria que el personal deixara d’estar adscrit a RTVV tot i que mantindria el lloc de treball i continuaria al CPP de Burjassot. Des d’ací serviria RTVV i a altres clients, la qual cosa seria una forma d’obtindre beneficis.

Creació de borsa de treball per a la reinserció laboral del personal afectat. Preferència per a les cooperatives de extreballadors afectats per l’ERO, amb una especial atenció als de més edat.

L’empresa ha anunciat que demà contestarà a la nostra proposta. Demà, a les deu del matí, vos esperem a tots a Burjassot i vos animem a continuar amb les mobilitzacions per fer front a l’ERO.