12 de novembre de 2013

L'empresa comunicarà demà la readmissió dels treballadors acomiadats

 El Comité d’Empresa ha mantingut una reunió amb la direcció general de RTVV sobre l’execució de la sentència de nul·litat de l’ERO, en la que s’ha compromés a fer un anunci públic per a tots els treballadors a primera hora de demà dimecres 13.

  RTVV SAU anunciarà que acata la sentència i que no la van a recórrer. En el moment que la sentència siga ferma es procedeix a la readmissió dels treballadors.

  A llarg de la pròxima setmana es farà una notificació individualitzada per a comunicar en quina situació es trobarà cadascú. En primer lloc es valorarà el període de vacances pendents des de la data d’acomiadament, tots les disfrutaran de manera immediata.

  A continuació la idea de la empresa és que els treballadors disfruten d’un permís retribuit mentre es procedeix a la reincorporació esglaonada del personal acomiadat.  

  L'empresa posarà a disposició dels treballadors un telèfon i una direcció de correu electrònic per a tots aquells als que no els arribe la comunicació individual i vulguen conéixer la seua situació.

  La direcció general ens ha comunicat que tindrà en compte les situacions personals i els interessos expressats per cada treballador per tractar també la seua reincorporació de forma individual.

  Els treballadors, en principi, no han de fer cap tràmit ni per a sol·licitar la reincorporació ni per cap altre motiu. S’els donarà d’alta immediatament a la seguretat social i es revisarà els salaris de tramitació.


  Esperem que es resolga tot el més prompte possible i hi haja una reincorporació efectiva i real.