12 d’agost de 2012

Compte bancari del comité d’empresa

Tornem a habilitar el compte bancari del comité d’empresa per a que els treballadors es repartisquen l’esforç econòmic de fer la vaga i puguen participar els companys que estan de vacances.
Tots podeu fer aportacions de 10 euros al compte de Bankia 2038 6398 01 3000033149, els quals es repartiran entre els companys que secunden la vaga i patisquen una important reducció salarial.