8 de maig de 2014

Comissions de control dels plans de pensions de RTVV

NOTA INFORMATIVA A TOTS ELS PARTÍCIPS

Davant la nova situació que es deriva de l’ERO d’extinció, les comissions de control dels tres plans de pensions de RTVV volen informar a tots els partícips d’algunes qüestions importants.

En les últimes reunions les comissions han aprovat el següent:

A.- Les aportacions dels treballadors al pla mitjançant la nòmina (és a dir, la quantitat que el partícip havia establit que se li descomptara en nòmina cada mes) han deixat de fer-se. Per tant, en la nòmina d’abril ja NO apareix cap aportació al pla de pensions. Ara bé, qui ho desitge pot continuar fent aportacions mitjançant ASEVAL a qualsevol oficina de Bankia.

B.- Davant l’ERO d’extinció i la pròxima dissolució de l’empresa i, per tant, dels seus plans de pensions, les comissions de control han buscat les millors solucions possibles per tal de garantir la màxima liquiditat i que cap partícip puga eixir perjudicat. Per això, a partir del 9 de maig, aproximadament, els nostres plans de pensions s’integraran en un altre fons, Bankia Moderado, amb un perfil de risc de les inversions molt similar al nostre actual. Els plans deixaran de ser del sistema Ocupació i passaran a ser individuals. Per tant, la comissió de gestió serà més alta i passarà a ser de l’1’96 % (el màxim legal és un 2 %), mentre que la de dipòsit serà del 0’20 (el màxim és un 0’5 %). En total: 2’16 %. Podeu consultar-ho en este enllaç:

https://www.bankiapensiones.es/cmp/Bridge/0,0,41_86811___*550001,0.html

Esta operació, però, no afecta la capacitat de decisió dels partícips sobre els seus diners una vegada afectats per l’ERO. Podran actuar amb total llibertat i decidir si rescaten, si mobilitzen a un pla individual d’una altra entitat, o si es queden en el fons proposat per la Comissió de Control. En tot cas, cal tindre en compte que, si se sol·licita rescat o mobilització, els tràmits tardarien uns dies. Les comissions de control recomanen fer els tràmits una vegada s’haja fet el traspàs al pla individual (fons Bankia Moderado) perquè els terminis dels tràmits són més ràpids. Això, recordem-ho, serà a partir del 9 de maig, aproximadament.

Les comissions recomanen un pla de sistema Ocupació si esteu treballant i la vostra empresa en té, o buscar un pla de sistema Associat, que tenen diverses entitats, com ara alguns sindicats, ja que el cost de les comissions de gestió i d’entitat depositària d’estos plans són molt més baixes i per tant tenen una rendibilitat millor per al partícip.

C.- Si algun partícip vol cobrar en efectiu els seus drets consolidats, haurà de presentar en l’oficina de Bankia els següents papers:

1.- Sol·licitud de prestació (imprés PL-2129-0).
2.- Comunicació de dades al pagador a efectes de l’IRPF (imprés PL-2130-0).
3.- Informe de vida laboral actualitzat.
4.- Còpia de l’expedient de l’ERO.
5.- Declaració jurada que està afectat per un ERO.
6.- Certificat que està inscrit com a demandant d’ocupació.
7.- Fotocòpia del DNI del beneficiari.

Estos impresos estan a la vostra disposició en totes les oficines de Bankia.

Tots els diners que es cobren del Pla de Pensions tenen la corresponent retenció fiscal i computaran com a rendiment del treball en la declaració de la renda del any fiscal en què es cobra.

D.- Si el partícip vol traslladar els seus drets consolidats a un altre pla de pensions haurà de posar-se en comunicació amb la comissió de control del pla on vol traspassar el seus drets i esta demanarà a Bankia el traspàs efectiu dels drets consolidats. Este tràmit es totalment gratuït i pot tardar uns dies en ser efectiu, aproximadament entre 10 i 20 dies.

Burjassot, a 8 de Maig del 2014