7 de maig de 2014

L’empresa anuncia que comunicarà els comiats divendres via burofax

La transferència del primer pagament de les indemnitzacions es farà demà Els liquidadors de RTVV han informat el Comité d’Empresa que tenen intenció de comunicar els comiats a través de burofax a partir de divendres. Demà faran les transferències bancàries del primer pagament de la indemnització, després que han rebut els diners per part de la Generalitat, i portaran a correus els burofaxos amb les cartes de comiat personalitzades per a la seua distribució. El comiat serà efectiu en el moment de la recepció del burofax.

La documentació que es remetrà al treballador serà la següent:
-Carta d’extinció
-Un resum de la memòria justificativa de l’ERO i l’acord de 23 de març.
- Explicació detallada de la indemnització, on constarà el total a percebre, el 60 per cent que s’haurà ingressat en el primer pagament, i el 40 per cent que s’haurà d’abonar en el primer trimestre de 2015. En el cas dels acomiadats en el primer ERO també constarà el descompte del 50 per cent que s’haurà efectuat en el primer pagament i el previst per al segon.

LIQUIDACIÓ

Posteriorment a la comunicació dels comiats, en les pròximes setmanes, es farà una nòmina de liquidació que inclourà els dies en actiu en RTVV durant el mes de maig, 15 dies de preavís, més la part proporcional de les vacances de 2014, més la part devengada de la paga extra de juny. Esta liquidació es remetrà a través de correu electrònic com una nòmina més. Com en el cas del burofax, la seua recepció no comportarà l’acceptació del seu contingut per part del treballador.

El Comité d’empresa ha reclamat que també s’incloga en esta nòmina les vacances devengades del 2013 per al personal que no les va poder gaudir pel cessament abrupte de les emissions decidit pel govern del PP. L’empresa ha dit que ho estudiarà. Per contra han dit que no inclouran el plus de transport de 2013 per aquells treballadors que estaven acomiadats en el primer ERO o de permís retribuït.

També hem reclamat que es torne el plus conveni descomptat indegudament i que ha comportat una desigualtat en les percepcions dels primers acomiadats de l’ERO de 2012.

SALARIS DE TRAMITACIÓ DELS ACOMIADATS EN EL PRIMER ERO

L’empresa fins a l’últim moment està donant mostra de la seua incapacitat per a aportar la informació necessària als treballadors per a comprovar que se’ls han compensat corréctament els salaris que van deixar de percebre pel seu comiat injust en el primer ERO. A pesar que s’havien compromés a solucionar-ho la setmana passada no podran enviar les nòmines fins divendres, segons ens han dit els responsables de recursos humans.

CERTIFICATS IRPF 2013

També han anunciat un nou retard en l’enviament dels certificats de la renda de 2013, que també tenen previst fer el mateix divendres.

TREBALLADORS QUE CONTINUARAN DURANT EL PERÍODE DE LIQUIDACIÓ

Els liquidadors de RTVV han anunciat que a partir de la setmana que ve demanaran la reincorporació als treballadors que en estos moments estan de permís retribuït i que continuaran en l’empresa els pròxims mesos per atendre les tasques de liquidació.

Com sempre, sabeu que ens teniu a la vostra disposició per a consultar qualsevol dubte sobre tot este procés, que, com hem reiterat és injust, innecessari i que ha causat un gran dany al conjunt dels treballadors i a la societat valenciana.