17 de març de 2014

Recta final: intercanvi de propostes per a la negociació

L'octava reunió del període de consultes, la més llarga de totes fins ara, ha servit perquè els representants dels treballadors llançarem diverses propostes a l'empresa per obrir la via de la negociació. La sessió ha acabat amb una oferta de l'empresa amb dues propostes:

1) Una indemnització per a tots els treballadors de 29 dies per any treballat i un màxim de 30 mensualitats. S'afegiria una quantitat linial per als següents trams d'ingressos:

A) Per als que cobren menys de 25 mil euros a l'any: 6.000 euros
B) Per als que cobren entre 25.000 i 35.000€ a l'any: 5.000 euros
C) Per als que cobren entre 35.000€ i 45.000€ ó més: 3.000 euros

S'inclou una quantitat de 2.500 euros per als treballadors que tinguen entre 45 i 55 anys.

2) Indemnitzacions per trams d'ingressos:

A) Per als que cobren menys de 25.000 euros a l'any: 30 dies per any treballat/30 mensualitats, més 6.000€
B) Per als que cobren entre 25.000 i 35.000€ a l'any: 29 dies per any treballat/30 mensualitats, més 5.000€
C) Per als que cobren entre 35.000 i 45.000€ a l'any: 28 dies per any treballat/30 mensualitats, més 4.000€
D) Per als que cobren més de 45.000€ a l'any: 26 dies per any treballat/30 mensualitats, més 4.000€

S'inclou una quantitat de 2.500 euros per als treballadors que tinguen entre 45 i 55 anys.

L'empresa ha anunciat també que , com a conseqüència d'aquestes propostes, ningú percebria una indemnització superior al comiat improcedent. D'altra banda, ha garantit l'abonament de la millora del conveni especial de la seguretat social per als treballadors de 63 anys.

Aquesta ha sigut l'oferta que, al fil de les 20 hores, ha proposat la representació empresarial. Durant la jornada, de matí i vesprada, el Comité d'empresa ha fet dues propostes.Les dues han sigut rebutjades per l'empresa. La part social ha fet l'esforç d'arribar a una indemnització de 45 dies per any treballat i 33 a partir de febrer de 2012 amb un límit de 35 mensualitats.

La reunió ha conclòs amb el compromís per part del Comité de valorar i estudiar la proposta empresarial. El Comité d'empresa ha insistit que RTVV és viable econòmicament i ha demanat l'empresa que s'avance en les recol·locacions perquè hi ha necessitats que s'han d'assumir i és millor fer-les amb personal de RTVV.

Demà, a les 16:30, ens hem tornat a citar.