14 de març de 2014

RTVV va cotitzar mal a la Seguretat Social

RTVV va cotitzar mal a la Seguretat Social.

La inspecció de Treball i Seguretat Social ha donat la raó als treballadors sobre les cotitzacions irregulars de RTVV, TVV, RAV i posteriorment RTVV SAU

1. L'empresa ha actualitzat les bases de cotització en la nòmina del mes de gener de 2014 i ha pres com a base correcta la de desembre de 2010.

2. D'esta manera es consolida en les bases de cotització les quantitats del Plus Conveni que l'empresa va deixar d'abonar-nos des de desembre de 2011. Tot això al marge del que dictamine el Tribunal Suprem sobre si correspon o no el descompte de les quantitats que l'empresa ens va retrotraure des de novembre de 2012.

3. Per als companys afectats i acomiadats en el primer ERO, l'empresa també ha de contemplar les noves bases de cotització per tal d'abonar les diferències que s'han generat durant el període correponent als salaris de tramitació.

4. Una vegada que l'empresa haja realitzat l'ingrés de les diferències a la Tresoreria de la Seguretat Social ens remetran per escrit la resolució a les nostres reclamacions per no respectar la legislació referent a les bases legals.

5. La inspecció ha donat a l'empresa un termini per a la realització del pagament, un termini que acaba abans de la finalització del període de consultes de l'actual ERO. D'esta manera les cotitzacions estaran actualitzades per a realitzar el càcul de les indemnitzacions de manera correcta.

6. En cap cas l'empresa deu de retindre al treballador ni un sol euro en concepte de la part de la cotització del pagament d'estes diferències. L'errada ès de l'empresa.

7. Això vol dir que, quan es produisquen els nous comiats i ens donen de nou el certificat del SEPE, les quantitats corresponents a les bases de cotització hauran de ser les correctes.

8. La correcció de les bases des de gener de 2011 fins desembre de 2013 es farà al llarg dels mesos de març i abril, per això durant abril i maig podrem verificar si les modificacions s'ajusten a la resolució, només hem de sol.licitar un certificat de les bases de cotització d'eixos períodes a la Tresoreria General.

9. Per als companys majors de 55 anys que hauran de signar els nous convenis entre treballador, empresa i Tresoreria General també deuran comprovar que les modificacions de les bases legals s'han fet d'acord a la resolució de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Si observeu que la nòmina de gener de 2014 no te ha com a mínim la base legal que tenieu el desembre de 2010, poseu-se en contacte amb l'empresa per estudiar el càs concret.
L'empresa ha informat al Comité que l'import de les cotitzacions irregulars dels anys 2011, 2012 i 2013 puja a quasi 3 milions d'euros. Una quantitat que ha d'abonar a la Tresoreria de la Seguretat Social.