18 de març de 2014

L'empresa presenta la seua última oferta

La novena sessió del període de consultes ha finalitzat amb l'oferta final  per part de l'empresa. La proposta consisteix en:

1) Per als que cobren menys de 25.000€/any: 30 dies per any treballat/30 mensualitats més 8.000€.
2) Per als que cobren entre 25.000 i 35.000€/any: 30 dies per any treballat/30 mensualitats més 7.000€.
3) Per als que cobren entre 35.000 i 45.000€/any: 28 dies per any treballat/30 mensualitats més 6.000€
4) Per als que cobren més de 45.000€/any: 26 dies per any treballat/30 mensualitats més 5.000€

La proposta inclou una quantitat lineal de 3000€ per al col·lectiu de treballadors entre 45 i 55 anys i una altra quantitat similar per a aquells treballadors que acrediten una discapacitat. El conjunt d'aquestes quantitats, segons l'oferta, no sobrepassaria la indemnització corresponent al comiat improcedent.

Tot açò aniria acompanyat d'un pla social, com ara elevar el conveni especial de la Seguretat Social als 63 anys per als majors de 55 anys. En aquesta oferta no es preveu que aquells que complisquen els 55 anys abans que s'extingisca l'empresa es puguen acollir a aquestes mesures.

Es proposa també una ajuda de 5.000€ a fons perdut per a projectes d'emprenedors i ajudes per definir per al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització.El global de la proposta de l'empresa puja a 75 milions d'euros. L'empresa ha anunciat que no hi haurà recol·locacions.

Abans, l'empresa ha rebutjat aquesta oferta de la part social:

-38 dies per any treballat per a cada treballador
- Una ajuda de 4.000€ per a col·lectius d'especial protecció, com ara els compresos entre 45-55 anys, discapacitats, treballadors amb depenents a càrrec seu, famílies monoparentals, nombroses i parelles afectades.

Es proposa també una ajuda per als següents trams:
1) Ingressos inferiors a 31.345€/any: 7.000€
2) Ingressos entre 31.345 i 37.830€ /any: 5.000€
3) Ingressos superiors a 37.830€/any: 3.000€

S'inclourien també en la nostra oferta a un grup de treballadors que es recol·locarien en l'administració autonòmica perquè les seues funcions continuen actives com ara l'arxiu audiovisual i la xarxa de repetidors.

L'empresa ha manifestat que aquesta era la seua última oferta però que estava disposada a escoltar altres de la part social. En aquest sentit, els representants dels treballadors els hem emplaçat a que el pròxim dijous escolten una nova proposta per la nostra part.