16 de juliol de 2011

Una prova diabòlica per a la innocència de Camps

Als treballadors de RTVV ens sembla lamentable, per tòxic, el seguiment informatiu que ha fet el Notícies 9 de RTVV respecte de l’apertura del juí oral contra Camps per la causa dels trages que li foren pressumptament regalats per la xarxa dels Gürtel.

La presentació de la informació per Canal 9 és minimitzar les responsabilitats polítiques del president Camps i amagar la seua situació procesal.

Volem destacar el contingut d'algunes de les informacions de Canal 9, com és l’atribució als perits de Hisenda, cridats pel jutge, d’una afirmació, segons la qual, deien, és impossible demostrar que el president de la Generalitat no va pagar els trages.

Ens resulta difícil creure que els perits aseveraren tal cosa. Resulta difícil creure que els seus informes pericials no es prenunciaren al voltant d’unes altres qüestions, de les quals ens hem d’assabentar per altres mitjans.

Com que Notícies 9 li atribuix als perits l’esmentada afirmació, Notícies 9 trau les seues pròpies conclusions. I, en efecte, si els perits hagueren dit eixa cosa, convindria afirmar que tenen raó: és impossible demostrat que Camps no va pagar els trages. Això és impossible demostrar-ho. És el que tradicionalment s’ha denominat una prova diabòlica, una prova impossible, perquè no es pot demostrar directament la inexistencia d’alguna cosa concreta o que algun succés no ha ocorregut. I, per tant, d’aquesta suposada prova no es pot demostrar ni la innocència ni la culpabilitat de ningú. És l’error en que cauen els qui creuen en l’existència dels marcians, perquè ningú ha demostrat que no existeixen.

Aquesta qüestió, que és amplament coneguda per la pràctica forense, va ser utilitzada per la Inquisició amb tristes conseqüències. Ara, ha estat utilitzada pel Notícies 9, per a traure algunes conclusions. Primera pirueta: que d’eixe impossible lògic es deriva que els perits han avalat la tesi del President de la Generalitat. És a dir, la innocència de Camps, que és el que ell defensa, naturalment. Com que no s’ha demostrat que no pagara la roba, ergo és innocent. Segona pirueta: que les acusacions contra Camps han quedat contradites. Tercera pirueta: que la defensa de Camps té raó al dir que no hi ha proves incriminatories.

Els teleespectadors de Canal 9 hem hagut de recórrer a altres mitjans per a tindre una noció aproximada del que va passar amb els darrers pronunciament judicials. Notícies 9, més que informar, persegueix secundar les instruccions de la Generalitat per a proclamar que Camps és innocent, encara que siga a base d’una impossible prova diabòlica.