15 de juliol de 2011

Com anem els treballadors en la qüestió salarial?

Mal, francament. Des de que es signà el VIII conveni, anem cap enrere com els carrancs.
El conveni es va signar el 27 de gener de 2009, però les taules salarials d’eixe exercici, a pesar de haver-se acceptat pels sindicats signants la congelació de tots els plusos de conveni, hagueren d’esperar a 6 mesos. Aquestes taules ja portaven trampa, perquè el plus conveni venia congelat, quan sempre s’havia incrementat igual que tota la resta de conceptes salarials. La UGT va a informar que no calia preocupar-se, perquè l’empresa els havia dit que s’incrementaria més tard.

Salaris 2009
Les taules definitives de 2009 se signaren en febrer de 2010. En aquest moment, s’inclogué correctament en les actes de la paritària l’actualització del plus conveni, però en el moment de cobrar els endarreriments salarials, els quals es pagaren en desembre de 2010, l’empresa es va desdir i digué que del plus conveni, res de res, tururut.

Salaris 2010
Durant 2010, l’empresa no practicà cap increment salarial, a pesar que la llei de pressupostos imposava per als treballadors públics un increment del 0’3%. Entre les prioritats de les múltiples activitats de la comissió paritària no estava l’actualització salarial. És més, arribà el mes de desembre i l’empresa imposà una reducció del plus conveni a la quantitat que havíem cobrat en 2007. Després dels ajustos matemàtics corresponents, el salari real de 2010 es va incrementar globalment en un 0’04%, la qual cosa no és igual al 0’3% previst en la llei de pressupostos.

De tot aquest galimaties, només cal concloure que l’objectiu de l’empresa és convertir la qüestió salarial en un cafarnaüm inextricable.

Però tota aquesta situació kafkiana no ha deixat de complicar-se.

Salaris 2011
Quan arribà l’exercici 2011, a l’empresa no li ixquè dels nassos aplicar la clàusula de revisió salarial corresponent a l’exercici 2010, d’acord amb el retallat conveni col·lectiu en vigor. Amb la qual cosa, el nostre poder adquisitiu s’ha vist disminuït en un 3 % (IPC 2010), el qual hauria d'haver estat compensat.

A la nòmina de febrer de 2011, l’empresa i la majoria de la comissió paritària decidiren que havia d’aplicar-se la reducció salarial imposada per als treballadors públics en la llei de pressupostos 2011. El càlcul es va fer sobre les taules salarials de 2010 que no incloien l’actualització del plus conveni. Per tant, és un sarcasme afirmar, com algú ha dit, que les taules de 2010 no estan oficialitzades per la paritària. Ho diguem perquè sí que són molt reals: dir que no existeixen perquè no s’han signat són ganes de marejar el personal.

Ahí no ha acaben totes aquestes intrincades qüestions. Ara l’empresa aplicarà amb retard una reducció salarial per als treballadors de l’ens públic RTVV, no TVV, tampoc RAV, d’un altre 5% ¡sobre les mensualitats de juny a desembre de 2010! Ara, com ja va passar el 17 de febrer, data de la darrera reunió de la comissió paritària, podem comprovar com aquesta il·lustre comissió només actua quan l’empresa necessita que els sindicats es mengen el marró.

Quan s'apliquen els descomptes, des quals sols ha informat la USO, i que són una pasta gansa, s'haurà produït una novetat: el grup RTVV ha dividit salarialment els treballadors per primera vegada en la història. Per a l'exercici 2010, un treballador de l'ens haurà cobrat un 2'5% menys, en termes anuals, que un treballador de la mateixa categoria en TVV o RAV.