7 de juliol de 2011

Cas Sanz, cas Jaraba

A poc a poc, el procediment penal contra Vicente Sanz avança amb una nova fita. Vicente Sanz, pressumpte responsable d’un delicte continuat d’agressió sexual, ha vist com la justícia ha dictat processament, el qual tindrà lloc a l’Audiència Provincial després d’una llarga instrucció.

Les responsabilitats penals de l’acusat hauran de concretar-se finalment en una sentència que valorarà els fets i les proves.

Tanmateix, les responsabiltats empresarials estan intactes. La direcció general de RTVV ha tingut un comportament molt criticable. D’acord amb les notícies publicades amb la premsa, Jaraba i Sanz acordaren una suspensió de funcions el 23 de febrer de 2010, quan esclatà mediàticament el cas. Prèviament, la direcció general havia tingut coneiximent directe i suficient dels fets, però, fins a eixa data, va mantindre a Sanz en la cadira i atribucions, i amb accés al seu despatx, dada que resulta important per ser escenari habitual del comportament pressumptament delictiu.

Tres mesos després, Sanz demanà la seua incorporació a la seua plaça a la plantilla del Consell d’Administració, cosa que li va ser immediatament atorgada, per a el mateix dia demanar una baixa mèdica, i per la qual ha cobrat una prestació i un complement salarial en la nòmina de RTVV. En maig de 2011, un any després, Sanz demanà la seua jubilació. El procediment sancionador que es va obrir en maig de 2010 va ser amagat.

Simultàniament, Sanz volia cobrar la indemnització fixada al seu contracte d’alta direcció, per la qual cosa va demandar a RTVV. Els jutjats donaren la raó a Sanz perquè aquest tenia una clàusula indemnitzatoria, que les succesives direccions generals han anat incloent en tots els contractes directius, i perquè no s’havia actuat en el procés sancionador intern. De tal manera, que si Jaraba haguera expedientat i resolt disciplinàriament l’affaire, Sanz no disposaria hui d’una sentència favorable a cobrar una indemnització per finalització de contracte.

En tot aquest lamentable assumpte, Jaraba ha fonamentat les seues posicions en un dictamen intern, elaborat per la responsable jurídica de la casa, que pregonava la pressumpció d’innocència i la impossibilitat d’actuacions per part de la direcció general. Aquest informe ha estat desmontat per la sentència que reconeix a Sanz el dret a una indemnització.

Independentment de les responsabilitats penals de Vicente Sanz, estan les responsabilitats empresarials de Jaraba. I també les responsabilitats de la majoria del Consell d’Administració, la qual va validar i recolzar les inaccions del director general. La llei atribuix a l’empresari la facultat de rescindir la relació laboral quan s’han dinamitat les més elementals normes de conducta per a incórrer en un comportament pressumptament delictiu, com és un abús sexual, i més quan el càrrec s’ha valgut de la seua situació de poder sobre les dones víctimes.