7 de març de 2011

Anàlisi de la programació de TVV


CCOO-RTVV hem analitzat la programació de Canal 9, Nou 2 i Nou 24, per al periode de febrer 2011, per tal d'examinar quina classe de programació emetem, quins són els seus continguts, quina classe de producció i quin és l'idioma majoritari de les cadenes.

Cadascun dels diferents directors generals de RTVV ha dit que la producció pròpia s'ha vist incrementada sota el seu mandat. Això respon més a una campanya d'imatge que a la realitat. L'estudi que hem confeccionat ens demostra que la direcció de RTVV opta per una escassísima producció pròpia i que la llengua predominant en les emissions de Canal 9 ho és majoritàriament en castellà.

Resulta també molt significativa la utilització de les repeticions de programes ja emesos amb anterioritat. Aquest fet resalta la manipulació del discurs del director general: quan es diu que la producció pròpia és majoritària simplement està diguent que redifundim els programes varies vegades.

CCOO demana que els directius de RTVV aposten per canviar de rumb, en el sentit de posar en marxa la factoria de televisió per a produir continguts propis que interessen el conjunt de la societat valenciana. Sols amb una voluntat de servei públic es podrà garantir el futur de l'empresa.

 Si vols veure la notícia al LEVANTE-EMV de diumenge 6 de març, selecciona ací.