21 de desembre de 2009

Si no volen plantar-se, fem un referèndum

Si ni la Ival, ni la UGT volen retirar-se del preacord laboral que signaren allà pel gener, haurien de tindre la valentia de convocar un referéndum per a escoltar la voluntat del conjunt de la plantilla.

El VII conveni va ser oficialment denunciat pel Comité d’Empresa, per tal de negociar-ne un altre. La negociació va plantejar-se de manera unitària i al final va esclatar de manera vergonyant.

Legalment, la facultat de negociar i signar un conveni la té el Comité d’Empresa.

A la finalització de les negociacions calia haver fet una votació al Comité per tal de manifestar quin suport tenia. Ni la UGT ni la Ival van plantejar-la mai, i a ells els corresponia la iniciativa.

CCOO i CGT plantegem un referéndum, perquè aquesta votació ja és impracticable per culpa de la crisi interna de la Ival. Dos persones de la Ival aspiren a ocupar la mateixa cadira. Com que una d’elles era el vicepresident, ja no pot convocar-se el comité. La responsabilitat de la situació correspon principalment a la Ival i, secundàriament al secretari del comité.

El nostre raonament és clar: si el comité, que és el que legalment té la facultat de signar o no el conveni, no va a poder votar, cal que el conveni l’accepten o el rebutgen els treballadors en una consulta democràtica, com és un referéndum.

¿Volen la UGT i la Ival escoltar directament els treballadors sobre el seu preacord?