24 de desembre de 2009

Pedro Garcia va fer perdre 245 milions a RTVV

Anàlisi de la Sindicatura de Comptes, exercici 2008

Pedro García, anterior director general de RTVV dimitit en agost de 2009, ha dirigit a l’empresa pública RTVV cap a la ruïna. D’acord amb la fiscalització de la Sindicatura de Comptes per a 2008, Pedro Garcia signà un comptes de pérdues (ingresos menys despeses) que arriben a la quantitat de -245 milions euros, ja que les despeses superen ampliament els ingresos, incloent ací les aportacions de la Generalitat.

Pedro García ha estat un pésim empresari que ha conduït la RTVV cap a la ruïna econòmica. D’acord amb les xifres de la Sindicatura de Comptes, des de que Pedro García va assumir la direcció (juliol 2004), s’han totalitzat unes pèrdues comptabilitzades de 950 milions euros, xifra que indica la capacitat de gestió del personatge.

Pedro García ha deixat, en tancar-se l’exercici 2008, un patrimoni net en unes xifres negatives que arriben als 1.098 milions euros, xifra que indica la gran diferència entre els pasius i els actius de l’empresa. Clar i ras, Pedro García deixa el patrimoni de RTVV en una situació desastrosa, que hipoteca el futur empresarial i que posa en perill la viabilitat de l’empresa i el futur dels treballadors.

Cal recordar també que Pedro García va pegar a fugir de la direcció de RTVV en agost de 2009, abans que foren divulgades les seues relacions amb la conxorxa dels Gürtel i el Sr. Bigots. Amb ocasió de la visita del Papa, Juliol de 2006, la policia ha desvelat que el contracte per a la sonorització de les retrasmissions, formalitza amt l’empresa Teconsa, va ser suscrit amb un sobrepreu, el qual va ser embutxacat per la trama en més d’un milió euros. Les gratificacions conegudes que ha rebut García han estat viatges al Marroc i roba regalada pel Sr. Bigots.

Més enllà de l'anàlisi de les xifres, l'anàlisi de la Sindicatura assenyala els vicis en la gestió, les anomalies comptables i, sobre tot, el recurs a la utilització de productores privades, els preus de les quals en ocasions no estan justificats en relació als resultats obtinguts, en tant a la qualitat del producte com a les repercusions en l'audiència.

Sobre les implicacions de Garcia amb la xarxa Gürtel no ha hagut cap explicació per part del govern valencià, com tampoc de l’actual director general i substitut, Sr. López Jaraba.

El Sr. Jaraba va comparéixer a la Comissió de control parlamentari el passat 17 de novembre, sense donar cap explicació ni informació sobre el contracte sospitós de Pedro Garcia amb TECONSA, per la qual cosa caldrà deduir el seu assentiment i els seu empar polític. Pel que fa als comptes, el Sr. Jaraba va parlar d’uns dessajustos pressupostaris sense trascendència, però va amagar la xifra de 245 milions euros que ja havia divulgat la Intervenció de la Generalitat i que ara ha ratificat la Sindicatura de Comptes.

És cridaner com Pedro García va tancar un acord laboral en gener de 2009, el qual ha significat un gran retrocés en les condicions laborals i salarials dels treballadors de RTVV. Aquest acord simplement ha deixat plasmada la voluntat autoritària de la direcció i les seues ànsies per dispondre de mà d’obra servil, per a imposar la seua arbitrarietats amb la major facilitat possible.

Fem una crida a la reflexió conjunta a les seccions sindicals de UGT i IV, sobre les actuacions en matèria de la negociació del marc laboral, que sols han aconseguit debilitar el conjunt dels treballadors i reforçar les postures empresarials, les quals, com diguem, són més que sospitoses des del punt de vista de la gestió.