19 de juny de 2009

Sembla que, per a alguns, l’empresa ha guanyat en credibilitat

Cap a on ens porten?

Les informacions que aporten els sindicats presents a la comissió paritària del -encara no ratificat, no autoritzat, no publicat- VIII conveni són més preocupants que no el que ens expliquen amb el to de qui pateix la síndrome d’Estocolm.

El conveni continua sense aparéixer, perque la Conselleria d’Economia no l’autoritza oficialment, la qual cosa provoca que no es puga registrar, ni publicar al DOCV. Tenim un conveni que s’aplica primordialment a les qüestions beneficioses per a la direcció de l’empresa, en quant a la flexibilitat horària i disponibilitat feudal de molts treballadors. Però no s’ha aplicat, fins ara, a les qüestions fonamentals per als treballadors, com ara els salaris. Tanta arbitrarietat i tant de despotisme, ja li resulta incòmode, fins i tot, a la pròpia empresa, la qual ara va a avançar part de l’increment salarial per a juny de 2009. Destaquem que, ara que l’empresa vol, ja no cal l’autorització de Economia per a procedir a l’avançament salarial, ni cal que el conveni siga ratificat. Però per a altres qüestions salarials, com els endarreriments o com el deute de l’any passat, sí cal aquest reglamentisme procedimental, que, al remat, pareixen excuses de mal pagador.

La falta d’autorització per part de la Generalitat respecte del conveni obedeix a dues raons: la Generalitat no té un clau i a Pedro Garcia no té ganes, ni interés, per a resoldre un problema que afecta els seus treballadors.

Els salaris anuals de 2008

Els salaris de 2008 estan sense tancar. Falta un concepte que venim reclamant des de juliol de 2008 i que l’empresa no paga, fent ús de diferents excuses: ho tenien que consultar, no estava clar, bla, bla, bla... Vistes en perspectiva les diverses posicions, destaquen la pèssima manera en què es tancà la negociació del conveni i la falta de capacitat de gestió per part de qui signà el conveni escalonadament.

Un fet destacable és que el conveni, signat el 27 de gener, no té unes xifres salarials tancades per a 2008, sobre les quals calcular els increments per a 2009. Almenys, no s’ha informat d’una manera clara. Al contrari s’ha informat d’una manera manipulada, perquè les úniques xifres publicades donaven per cobrat quantitats encara hui no percebudes.

Cal advertir que els empleats públics cobraren la quantitat referida puntualment, en 2008. I que en el 2009 ja la tenen incorporada al salari, amb l’increment del 2%. ¿Per què nosaltres no?

La nòmina de juny 2009

Hem vist, per les informacions proporcionades per alguns sindicats -no per la USO, que mai diu ni pruna, i encara menys reclama alguna cosa-, que l’empresa ha decidit incrementar els salaris en un 2 %. D’això ens alegrem, perquè els treballadors volem el que és nostre. Però els dubtes apareixen quan es publiquen les xifres i vem, bocabadats, ¡que estan mal calculades!

A més a més, per altres informacions pareix que l’empresa exclou el plus conveni del increment del 2 %, la qual cosa ens sembla del tot inacceptable, la qual cosa significa una nova congelació salarial.

Recordem que el plus de conveni és un concepte salarial que recull el dret dels treballadors de RTVV a mantindre el seu poder adquisitiu. L’empresa no ha volgut incorporar aquesta “borsa”, on es van afegint cada any les diferències entre l’IPC i els nostres salaris, a l’estructura salarial bàsica, però això no li lleva la seua naturalesa com a part del nostre salari.

Les taules que nosaltres hem fet, encara que no estem a la comissió paritària, són les següents:

A
B
C
D
E
F
G
Base Destí Específic Paga març Paga setembre Plus Conveni mensual Antiguitat (1 trieni)
1
1.179,60 €
746,54 €
1477,04 €
149,31 €
149,31 €
255,74 €
56,12 €
2
1.179,60 €
584,18 €
1212,64 €
116,84 €
116,84 €
231,44 €
56,12 €
3
1.179,60 €
584,18 €
1098,74 €
116,84 €
116,84 €
224,60 €
56,12 €
4
1.179,60 €
470,13 €
1041,17 €
94,03 €
94,03 €
215,20 €
56,12 €
5
1.179,60 €
398,07 €
905,99 €
79,61 €
79,61 €
203,36 €
56,12 €
6
1.179,60 €
374,07 €
864,69 €
74,81 €
74,81 €
199,65 €
56,12 €
7
1.179,60 €
350,05 €
846,71 €
70,01 €
70,01 €
197,32 €
56,12 €
8
1.001,16 €
470,13 €
670,99 €
94,03 €
94,03 €
172,32 €
46,76 €
9
746,29 €
470,13 €
714,31 €
94,03 €
94,03 €
147,74 €
37,43 €
10
746,29 €
374,07 €
649,19 €
74,81 €
74,81 €
137,85 €
37,43 €
11
610,23 €
350,05 €
644,39 €
70,01 €
70,01 €
121,37 €
28,07 €
12
610,23 €
302,04 €
544,58 €
60,41 €
60,41 €
111,35 €
28,07 €
13
557,08 €
254,03 €
552,77 €
50,81 €
50,81 €
103,66 €
23,39 €


Hem incorporat a aquesta taula el càlcul de l’increment sobre el plus conveni, perquè sempre s’ha fet així en tots els increments provisionals. Si no es procedeix a l’increment anem a vore com aquest concepte queda congelat.

Per a la nòmina de juny cobrarem, incloent l’increment del 2% al plus conveni, els següents conceptes:

· Salari mensual: columnes A+B+C+F+G
· Paga extra: columnes A+B+C+G

Els plusos de conveni per al 2009 ja estan publicats, perquè la negociació del conveni els ha deixat en els quantitats establides en 2007, i que, evidentment, són inferiors a les cobrades en 2008. Serà perquè són un premi.

El compromís d’estabilitat
L’empresa s’ha compromés a no despatxar aquest estiu cap treballador contractat temporal. Això és una bona notícia per a les persones que hui estan en situació temporal i en general per a tota la plantilla, perquè estem convençuts de que l’estabilitat laboral de tots beneficia al conjunt dels treballadors. La pregunta que ens fem és, per què l’empresa va imposar les escabetxades dels estius de 2006, 2007 i 2008? Què és el que ara ha canviat? Quina credibilitat té l’empresa per a garantir l’estabilitat dels treballadors temporals?

Cal recordar que la política de recursos humans en RTVV està fonamentada en la precarietat de més del 50 % del total dels treballadors. Ara, segons conten, l’empresa pensa a tractar “com si foren indefinits” als contractats temporals.

Nosaltres pensem que la política empresarial hauria de girar sobre tres eixos. En primer lloc, incrementar la producció pròpia per a la creació de continguts de televisió i ràdio, producció que cal desenvolupar amb els recursos, tècnics i humans, de la RTVV, cessant l’actual política d’externalització de la producció. En segon lloc, canviar l’actual model de contractació, basat en la precarietat de moltíssimes persones, model que sitúa a l’empresa en la il·legalitat continuada, i apostar per l’estabilitat dels professionals de la nostra ràdio i televisió. En tercer lloc, modificar les plantilles oficials de RTVV per a adequar-les a una estructura productiva que ens possibilite complir els fins per als que va ser creada en el seu dia RTVV.

Els contractas verbals, que són un dels col·lectius més explotats d’aquesta empresa, també van a vore’s beneficiats per aquesta gràcia que concedeix ara l’empresa?