15 de juny de 2009

Proposta de CCOO per als temporals de la reforma laboral

En juny de 2006, és a dir, ara fa tres anys, el govern va publicar el Decret-Llei per a la reforma laboral. Amb aquesta norma, el govern pretenia combatre els abusos que, forçant la lletra de la llei, molts empresaris han practicat amb els seus treballadors per a mantindre-los en situació precària. La llei obligava els empresaris a reconèixer un contracte laboral indefinit a aquells treballadors contractats temporals que cumpliren unes condicions objectives.

Davant l’incompliment persistent del seu deure per part de RTVV, el 29 de novembre de 2006, CCOO presentà una denúncia davant la Inspecció de Treball per a obligar RTVV a cumplir la llei i, així, estabilitzar en la faena aquelles persones que cumpliren els criteris que s’hi estableix.

La inspecció va examinar les situacions de diversos treballadors temporals de RTVV, i va determinar que l’empresa estava obligada a aplicar la reforma laboral.

La intervenció de la Inspecció de Treball, promoguda per CCOO, obligà l’empresa a reconèixer, en setembre de 2007, l’estabilitat laboral a 94 persones. No eren, ni de bon tros, totes les persones que tenien dret a que se’ls aplicara la reforma. Així li ho traslladarem a la Inspecció, que va resoldre que els treballadors haurien de reclamar judicialment quan l’empresa no els aplicara els beneficis de la reforma.

Des que aparegué la norma fins al dia de hui, aproximadament 400 persones han cumplit els criteris de la reforma laboral en algun moment de la seua vida laboral. L’empresa no li l’ha aplicada a cap més de les 94 inicials. A més, en este temps n’ha despatxat a 51 persones a qui la llei els era d’aplicació. Només els qui han anat als tribunals han sigut readmesos o indemnitzats.

Per tant, 255 persones aproximadament hui tenen dret a que l’empresa els reconega la seua situació d’estabilitat. Més del 60 % corresponen a categories del grup 9, el 13 % corresponen a categories del grup 5 i un altre 13 % a categories del grup 12. Aquestes xifres manifesten que la política de precarietat està dirigida a les categories tècniques directament implicades en la producció de la televisió i la ràdio. També expressen que les plantilles oficials confeccionades per la secretaria general, i avalades pel Director General i el Consell d’Administració, no tenen en compte la realitat productiva del nostre mitjà de comunicació i que la direcció vol mantindre als treballadors que fan la tele i la ràdio en situació majoritàriament precària.

Recordem que en les darreres oposicions, els nostres directius tingueren molta previsió a l’hora de plantillar els llocs de treball que volien quedar-se per a ells, mentre deixaven fora als centenars de companys temporals que fan la producció de les nostres empreses. La llei de la reforma laboral, que podria haver ajudat a fer aparèixer eixos llocs de treball, ha estat sistemàticament incomplida per l’empresa perquè està interessada en la precarietat i no en l’estabilitat dels seus treballadors. Ja se sap que es governa millor amb la por dels subordinats. I Pedro Garcia sap que, a falta de raó i decència, la por és la millor arma.

Per a acabar-ho d’arrodonir, l’empresa convoca 60 places per a becaris, les quals, mirant el comportament de l’empresa en exercicis passats, significa 60 llocs de treball en precari pèssimament retribuits. A la nostra direcció, la formació professional dels 60 joves li la bufa.

El pacte laboral suscrit per l’empresa, USO, IV i UGT inclou una clàusula referida a l’aplicació de la reforma laboral, que ens van vendre com un gran avanç, però que únicament es limitava a copiar el que ja li reconeixia la llei als treballadors des de l’any 2006.

Sis mesos després de la signatura d’eixe acord, el fet incontestable és que en juny l’empresa encara no diu com va aplicar la norma, ni quan, ni a qui.

Pel que hem llegit i escoltat, l’empresa -la mateixa que s’escandalitza per la precarietat en els seus informatius i tertúlies- continua sense tindre cap voluntat de garantir els drets dels seus treballadors, amb la qual cosa, podem trobar-nos amb què un grup important puga vore’s despatxat, ara amb la possible supressió de programes davant l’estiu.

CCOO mostrarem com sempre la nostra oposició a eixos abusos i ens posem a la disposició de tots els treballadors que puguen veure perillar el seu lloc de treball.

¿Què ha de fer el treballador que considere que compleix els criteris de la reforma laboral (dos contractes que sumen 24 mesos de treball en un periode de 30 mesos)?

- Pregunta’ns a CCOO per a revisar la situació contractual.

- Cal presentar un escrit a l’empresa comunicant el compliment de la llei i l’exigència del seu reconeixement formal per part de la direcció de l’empresa del canvi de relació laboral de temporal a indefinit. Per a facilitar el tràmit CCOO hem preparat un formulari de carta.

- Si l’empresa no vol reconéixer el dret del treballador, es pot presentat una demanda per a exigir el compliment del dret.

- Si l’empresa, malgrat el compliment de la reforma laboral, despatxa al carrer al treballador, es pot presentar una demanda individual davant els tribunals, perquè l’empresa està obligada a complir la llei i perquè els seu compliment ha de ser automàtic.