29 de maig de 2009

El conveni col·lectiu, on està?

Des de la signatura del conveni per l’empresa, USO, IV i UGT, el 27 de gener, ha passat un quatrimestre i encara no ha estat registrat ni publicat. Recordem que a la signatura de l’anterior conveni, publicat en el mes d’abril al DOCV, a nosaltres se’ns acusà d’amagar-lo. Ara, que el conveni porta un retard considerable, tots aquells que consideraven que érem uns tramposos, ara callen com les pedres i donen la situació per bona.

La no publicació del conveni indica que hi ha un problema amb l’autorització d’Hisenda, pel que fa a la formalització de la despesa salarial. Serà que, com Hisenda no ho autoritza de moment, doncs no es publica el conveni, i tots tant contents.

Una de les conseqüències d’aquest ocultisme és que els treballadors no hem tingut encara els increments salarials del 2009. Tampoc està previst per a quan, i tampoc se n’informa. Una altra conseqüència és que encara no hem cobrat la totalitat dels salaris de l’any passat, 2008, perquè manca un concepte salarial que es deriva dels acords Generalitat/Sindicats per als treballadors de la funció pública i que els treballadors no sabem si anem a cobrar perquè ací ningú diu res. Cal recordar que els treballadors de la funció pública ja ho cobraren l’any passat. Els signataris del conveni, tant ràpids en traure comunicats sobre qualsevol matèria, no diuen ni pruna sobre aquestes qüestions que també afecten els treballadors de RTVV.

Ningú coneix les taules salarials per a 2009. La situació de desconcert de molts treballadors ve perquè no sabem si les taules són secretes o perquè es va signar el VIII sense concretar les taules salarials. Qualsevol de les dues possibilitats ens semblem molt preocupants.

Una altra qüestió és, per a la paga extra de juny, cobrarem 2/3 del complement específic o cobrarem la mensualitat sencera?

Mentre l’empresa i els sindicats adherents al conveni mantenen el text mig amagat —l’empresa encara el sèptim a la web—, la direcció sí que s’ha afanyat a posar en marxa les parts del conveni que signifiquen flexibilitzar les relacions laborals i empitjorar les condicions de treball. Obviament ens estem referint al fiasco de les jornades en els periodes extraordinaris. L’empresa deliberadament ha creat una situació confusa per a què la interpretació del conveni siga una permanent incertesa, la qual cosa deriva en unes jornades inacabables, no planificades, arbitràries i molt barates. El text del conveni ho permet, malgrat que alguns ara s’estranyen de les aplicacions perverses que, dissortadament, l’empresa aplica i aplicarà. Simultàniament, com sempre passa, som els treballadors qui paguem els perjudicis d’una direcció autoritària que ha aconseguit presentar els treballadors com a responsables d’una situació empresarial malaltissa. I algú ha comprat el cabàs.

On està el conveni? Quan es cobraran els diners que ens deuen de 2008? Per a quan l’increment salarial de 2009?