7 de juliol de 2009

Contra el abusos laborals de l'empresa, els treballadors prenen accions

Des de fa uns mesos, aprofitant la signatura de l’acord de conveni i la indefinició creada pel fet d’estar aplicant un text que no acaba de ser aprovat com a VIII Conveni, l’Empresa ve cometent nombrosos abusos en la fixació dels horaris dels treballadors.

De fet, l’empresa sembla haver adoptat l’actitud de “veda oberta”, del “tot val”, incomplint reiteradament les obligacions establides per llei i pel present Conveni Col·lectiu. Cert és que l’acord introdueix ambigüitat i retrocessos, però l’Empresa està anant encara més enllà, interpretant sempre al seu benefici quan, com hem dit, no hauria ni tant sols d’estar aplicant-lo.

La llista és llarga: jornades maratonianes per damunt dels límits regulats, descansos setmanals i diàries reduïts, multiplicació de jornades partides, fixació arbitrària de suposats “períodes productius extraordinaris”, escamoteig de les compensacions de les hores extraordinàries i dels festius treballats, jornades nocturnes irregulars, disposició del temps lliure del treballador sense comunicar la situació de disponibilitat, ampliació il·legal de les jornades reduïdes, irregularitats en la fixació del temps de interrupció per a dinar i sopar, no comunicació en temps i forma dels horaris, etc.

Cansats de tant d’abús, molts treballadors estan prenent la iniciativa de denunciar l’Empresa per vulneració dels seus drets laborals, camí en el qual van a trobar sempre el suport inequívoc de CCOO i CGT.

Estem convençuts que, desgraciadament, aquesta és la única via possible que tenim els treballadors a RTVV, de fer valdre els nostres drets. Ja són moltes vegades en les quals l’Empresa s’ha “compromés a respectar” les seues obligacions en matèria de jornades i horaris i no ho ha fet, tot al contrari, les coses van a pitjor. El camí encetat posarà els fonaments per al respecte dels drets laborals dels treballadors en aquesta empresa.

Per això, et diguem:
NO ACCEPTES JORNADES I HORARIS ABUSIUS, DENUNCIA!