24 de febrer de 2009

La contractació temporal i la reforma laboral

Durant molt de temps, el sindicat CCOO ha defensat, en solitari, l’aplicació dels beneficis de la reforma laboral en la nostra empresa. CCOO va prendre la iniciativa de denunciar la RTVV per a intentar aplicar els beneficis de la reforma laboral per als treballadors de RAV, TVV i RTVV. La llei vol la transformació de contractes temporals en indefinits perquè el legislador va decidir que ja estava bé del frau en la contractació temporal, un bon exponent del qual és la nostra empresa que, tot i ser pública, utilitza els contractats com en les èpoques dels cortijos. Tots sabem que la direcció ha imposat que el 40 % dels treballadors siguen fixos i el 60 % restant siguen temporals; i ja se sap que la capacitat de control i de pressió que li dona a l’empresa sobre els treballadors és, per aquesta situació, molt forta.

CCOO impulsà una denúncia a la Inspecció de Treball per a intentar que foren reconeguts els drets dels treballadors i denunciar l’empresa per una fraudulenta i alienant política de recursos humans. Això ens portà dures crítiques per la nostra acció, sobretot provinents d’aquells que hui fan bandera, ara sí, de l’aplicació de la llei. La nostra denúncia evidencià que l’empresa no volia aplicar la llei i, només per la intervenció inspectora, l’empresa va reconéixer a 94 persones, que no eren, ni de bon tros, tots els que acomplien els requisits legals, un bon nombre dels quals està al carrer.

Ara l’empresa s’ha obligat per conveni a allò que estava obligada per llei. Vorem com ho fa.

Darrer de tota aquesta política empresarial està el poder que otorga als directius el tindre al seu abast una enorme quantitat de gent que sempre està pendent de l’extinció o la renovació del contracte: ara comptem amb tu, ara no comptem.

L’assumpte està centrat en la comissió paritària. ¿Amb quina informació va a treballar la comissió? ¿Què passa amb els treballadors que ja fa temps han acomplit els requisits de la reforma? ¿S’aplicaran els criteris tècnis definits per la Inspecció per a RTVV?

Sobre aquest tema hem assessorat molta gent des que va entrar en vigor la llei. Ara també, evidentment, continuem a disposició dels qui vulguen que se li aplique la llei de l’estabilitat laboral i, entre tots, contribuïm a millorar la situació i els problemes de molts treballadors.

Les prestacions socials
Les prestacions socials corresponents a l’exercici 2008 encara estan pendents. En altres exercicis, alguns criticaven que sempre es pagaven tard. Ja vorem si les cobrarem a la nòmina de febrer, en falles o per a pasqua, ¡però que les paguen prompte, que hi ha molta crisi!

Què cobrarem en febrer?
Sobre el punt dels salaris, últimament no es parla quasi. En febrer de 2008 hi hagué una norma de la Generalitat que establia una quantitat salarial, resultat de calcular el 0’5 % de la massa salarial dividida pel nombre de treballadors. Com l’anterior conveni establia que nosaltres cobraríem també eixa quantitat prevista per als treballadors de la Generalitat, tots els sindicats reclamàrem aquesta quantitat. ¿Cobrarem aquesta quantitat en la nòmina de febrer?

El calendari laboral
És ja una pràctica consolidada des de fa anys, i alguns convenis anteriors, que l’empresa fixe uns dies de lliurança per a què els treballadors tinguen una jornada efectiva anual de 1.568 hores. El nombre de dies que toquen és diferent cada any, en funció del calendari i, així com en exercics anteriors hem arribat fins a 4 dies, enguany n’han tocat 2. Aquests dos dies s'afigen als tres nous dies festius recollits en conveni.

Alguns afiliats a CCOO, i altres treballadors, ens han demanat informació sobre els dies de lliurança que resulten del VIII conveni. Fem un quadre resum per a tindre totes les dates a l'abast.

Festius ajust jornada Festius conveni
València
Burjassot
20 març
7 desembre
18 març
24 desembre
31 desembre
Alacant
20 març
7 desembre
23 juny
24 desembre
31 desembre
Castelló
20 abril
7 desembre
17 març
24 desembre
31 desembre
Madrid
20 març
7 desembre
14 maig
24 desembre
31 desembre
Barcelona
25 setembre
7 desembre
23 setembre
24 desembre
31 desembre