18 de juliol de 2008

Crònica d’una desfeta anunciada

¡A LA PUTA CALLE (tercera edició)!

Un any més, es trobem davant la decissió empresarial de rescindir centenars de contractes temporals, fruit d’un model de gestió fonamentat en la precarietat laboral i en l’absència d’una política de producció de continguts. Una rescissió de contractes, dissenyada artificialment als despatxos directius, que fa recaure sobre les esquenes dels treballadors la falta de previsió de la direcció de RTVV i la seua negativa a planificar l’escassa programació amb criteris professionals.

En la reunió amb l’empresa, en comissió paritària de finals d’abril, l’empresa va manifestar que no tenia cap previsió sobre les rescissions de contractes temporals per a l’estiu. A la reunió de l’1 de juliol, l’empresa va repetir-se en els mateixes termes. Dues setmanes després, l’empresa ha decidit que ja ha arribat el moment de despatxar els treballadors, amb l’excusa de la finalització de la temporada.

Com si en estiu ja no hi haguera televisió ni ràdio! Ni haguera vingut el Papa en Juliol de 2006, just després de la rescissió de 800 contractes, per a tornar a recuperar-los en forma de contracte verbal i despatxar-los immediatament, quan el Papa estaria volant cap a Roma. Un exercici memorable de desficaci empresarial.

El treball a RTVV està organitzat, per una decisió de la direcció, al voltant del treball en precari de centenars de persones. Durant l’exercici 2007, de manera equivalent a exercicis passats, hi hagué les següents contractacions temporals:

Empresa

Circ produció

Interinitat

Obra

Obra a temps parcial

Pràctiques

Verbals

RAV

1

15

100

30

11

14

RTVV

25

48

77

1

8

1

TVV

146

177

710

347

59

1.717Aquest mapa de precarietat afectà a 1.300 persones diferents, les quals, sumant totes les seues contractacions al llarg de tota la seua relació amb l’empresa, han signat més de 18.500 contractes temporals.

Les categories més precaritzades són les d’auxiliar d’explotació, operadors d’equips, operadors de càmera, operadors de so i guionista. Acumulen el 70% del total de les contractacions temporals referides i també la meitat de les rescissions de contracte. Per si no en tingueren prou, ara l’empresa vol aplicar-los també l’invent de la multi-polivalència, per acabar de precaritzar-los encara més.

La situació és més sagnant encara per la negativa de l’empresa a aplicar la legislació laboral de la reforma de 2006. Aquesta norma, que la Direcció de RRHH ha aplicat de manera tardana i parcial (sols 94 persones han estat beneficiades; un altre nombre superior no ha vist reconegut cap dret legal), pretén l’estabilitat laboral i impedir el frau en la contractació, transforma el contracte temporal en un contracte estable en aquelles persones que acomplixquen uns mínims de temps en l’empresa. I en el nostre cas, per ser una empresa pública, hauran de fer-se les proves de selecció corresponents.

La inspecció de treball, amb ocasió de la denúncia de CCOO a la RTVV per inaplicació de la reforma, ha manifestat per escrit que aquest model és un desficaci i un matxacapersones. La inspecció té dit que l’encadenament de contractes temporals —hi ha centenars de persones que acumulen desenes i desenes de contractes temporals per a fer la mateixa o equivalent faena— és un frau i un abús de dret, perquè pretén amagar una situació estructural; que les relacions laborals “temporals” s’extenen durant anys i anys; que RTVV atén autèntiques necessitats laborals estructurals i permanents, amb un exercici abusiu i antisocial (sic) d’unes normes, perjudicant clarament els treballadors; que la contractació verbal és un abús de dret...

I nosaltres afegim que les plantilles “oficials” estan dissenyades per a garantir grups interns de poder i, molt secundàriament, per a atendre les autèntiques necessitats productives de la Televisió i de la Ràdio.

La falta d’escrúpols de la direcció, el seu indisimulat autoritarisme, ha provocat que molts treballadors, bons professionals amb un llarg currículum, estiguen en el carrer, sense faena.

Des de juny de 2006 fins ara, més de 400 persones han perdut el seu treball a la nostra empresa i desenes d’ells, estan despatxats fins i tot després d’haver acomplit sobradament els requisits legals per a estabilitzar el seu lloc de treball. I no es pot oblidar que molts d’ells, davant la pregunta de si van a tornar a ser contractats, per part de l’empresa se’ls ha contestat amb una negativa, ¡perquè acomplirien els requisits de la reforma! Un cinisme vomitiu, que retrata el nivell de les persones que ens governen en aquesta empresa.

Els treballadors afectats —i a la llarga afectats ho serem tots— hauríem de ser capaços de fer algunes coses: en primer lloc protestar, tots junts, per la situació empresarial, i canviar aquest estat de coses. En segón lloc, les persones despatxades caldria que reclamaren judicialment, sense creure’s les promeses de futures contractacions (perquè ja ha passat que l’empresa n’ha assegurat d’immediates, i arribat el moment, res de res, fora de termini ja per a presentar una reclamació als tribunals).

CCOO insiteix en la defensa de l’estabilitat laboral, en l’aplicació de la llei amb objectivitat i sense parcialitat, i un pla per a la producció pròpia —l´única fórmula, juntament amb una direcció competent—, per a garantir el futur dels llocs de treball. Així ho estem reclamant en la negociació del conveni, juntament amb la resta de sindicats amb que hem el·laborat la plataforma reivindicativa conjunta. CCOO anuncia també el seu suport i assessorament legal a aquells treballadors que vullguen reclamar.

ARA, SI L’EMPRESA FINALITZA EL TEU CONTRACTE, QUÈ CAL FER?

1.-Presentar-te al teu lloc de treball habitual, fins que l’empresa no et comunique per escrit la rescissió del contracte.

2.-Demandar l’empresa, dins els 20 dies hàbils després de la data de rescissió dels contractes, per acomiadament fraudulent. No et cregues que les promeses de l’empresa de recontractar-te a la tardor. Ja saps que molts companys s’han perdut per creure’s falses espectatives.

3.-Si has complit els requisits de la reforma laboral i l’empresa t’ha rescindint el contracte, tens un segon motiu per a demandar l’empresa. L’actuació oficial de la Inspecció de Treball possibilita que el jutge puga recabar l’informe administratiu i la intervenció de l’autoritat laboral.