16 de maig de 2008

Per un conveni digne i per a tots

AVANÇANT DES DE LA UNITAT

En un moment crític com el que estem patint els treballadors i treballadores de RTVV: amb una plantilla desestructurada, amb una direcció que vol reduir la producció al mínim, amb l'amenaça de l'externalització generalitzada, que posa en perill el futur de la nostra empresa i dels nostres llocs de treball, amb una gestió econòmica desastrosa, amb el perill de retrocessos en les condicions laborals obtingudes amb anys d'esforç, estem convençuts que només des de la unitat dels treballadors podrem aconseguir millorar el present conveni i garantir el nostre futur.

CCOO, STAPV-IV, UGT i CGT compartim els mateixos objectius per a aquest conveni: aconseguir un acord per a assegurar un mínim de producció pròpia; garantir l'estabilitat laboral, la transparència en la contractació i la promoció professional; lluitar contra la privatització encoberta i la subcontractació; millorar el poder adquisitiu dels treballadors; fer efectiva la conciliació de la vida laboral i familiar, i impulsar la recuperació dels comités de redacció.

En front tenim una direcció empresarial que aposta per la indefinició de funcions, per una major flexibilitat en les relacions laborals, per uns nivells de producció ridículs i que ja ha insinuat la possibilitat de tancar un acord nomésamb la USO, la qual cosa provocarà una divisió dels treballadors en dos grups, uns amb unes condicions de treball i altres amb altres diferents, buscant un xec en blanc per a fer i desfer a voluntat, sense obstacles de cap tipus al seu “ordeno y mando”.

Tots els nostres compromisos per aquest conveni els hem recollit en una plataforma unitària, un resum de la qual volem compartir amb tu.

- Garantir la viabilitat de RTVV i el nivell d'ocupació, a través d'un compromís on s'establisca un mínim de producció pròpia vinculada al temps d'emissió i concretada en programes.

- Aconseguir que la contractació temporal siga només el 15 per cent del total, amb la conversió de contractes temporals en fixos i l'ampliació de la plantilla fixa.

- Mantenir el poder adquisitiu a través del reconeixement en conveni de la clàusula de revisió salarial. Millorar la regulació de plus i dietes.

- Regular que totes les places vacants a cobrir s'oferiscan primer per convocatòria restringida, amb un 50% per a promoció interna.

- Elaborar un informe abans d'un any des de la signatura del conveni, proposant la revisió de categories, així com la creació de noves.

- Aconseguir que tota la contractació temporal es realitze través de les borses de treball i eliminar la contractació verbal.

- Posar les bases per a l'elaboració d'un Pla d'Igualtat a RTVV i adoptar les millores legals establertes per a la Conciliació de la vida Personal, Familiar i laboral.

- Clarificar la mormativa de jornada i horaris, assegurant la voluntarietat de les hores extras.

- Possibilitar la jubilació als 61 anys.

- Elaborar un Pla de Formació únic per a tots els centres de treball de RTVV.

- Millorar la normativa d'Estatut de Redacció.

vore pdf