29 d’agost de 2008

Endarreriments pagats a la nòmina de juliol 2008

Hem rebut algunes consultes de treballadors, reclamant-nos informació sobre els concepte “liquidació diferència any act.” que apareix a la nòmina de juliol. Passem a informar-vos.

El que s’ha regularitzat a la nòmina són les quantitats corresponents a les taules salarials consolidades (inclosa la ja cobrada revisió salarial de 2007) de l’exercici 2007. Per tant, a partir de la nòmina de juliol, s’estarà cobrant les taules definitives del 2007. Tot això és correcte, però cal subratllar que estem referint-nos a quantitats de 2007 a pesar que ja ha passat més de la meitat de l’exercici 2008. El sindicats ja hem demanat que s’apliquen els salaris corresponents a 2008, a la qual cosa, fins al moment present, l’empresa s’ha negat. Per tant, l’empresa està practicant una congelació salarial que no patixen ni els funcionaris ni els empleats de les empreses públiques. Ahí tenim un greu problema, que ja coneix el Director General i el President del Consell d’Administració i, del qual, no han fet ni cas. Per això els treballadors tindrem que protestar, per a exigir l’aplicació dels nostres drets.

En segon lloc, les quantitas abonades amb el concepte abans esmentat, corresponen a les diferències de les sis primeres mensualitats del 2008. Cal que les reviseu individualment, perquè hem detectat errors. Les quantitats són:

 

Endarreriments

Antiguitat[1]

Hores extra[2]

Disponibilitat

Flexib. Setmanal

Flexib. Diària

Nocturnitat

1

123,04 €

1,15 €

0,27 €

4,14 €

2,48 €

0,50 €

0,14 €

2

132,13 €

1,15 €

0,29 €

3,79 €

2,18 €

0,44 €

0,12 €

3

139,98 €

1,15 €

0,31 €

3,50 €

2,10 €

0,42 €

0,12 €

4

137,57 €

1,15 €

0,31 €

3,26 €

1,97 €

0,39 €

0,11 €

5

142,89 €

1,15 €

0,32 €

3,04 €

1,83 €

0,36 €

0,10 €

6

144,41 €

1,15 €

0,32 €

2,96 €

1,78 €

0,36 €

0,10 €

7

144,23 €

1,15 €

0,32 €

2,91 €

1,75 €

0,35 €

0,09 €

8

129,08 €

0,95 €

0,29 €

2,54 €

1,56 €

0,31 €

0,09 €

9

90,11 €

0,76 €

0,20 €

2,36 €

1,42 €

0,29 €

0,08 €

10

83,80 €

0,76 €

0,19 €

2,10 €

1,26 €

0,25 €

0,07 €

11

61,24 €

0,57 €

0,14 €

1,88 €

1,13 €

0,23 €

0,06 €

12

57,14 €

0,57 €

0,13 €

1,70 €

1,02 €

0,20 €

0,06 €

13

46,38 €

0,47 €

0,10 €

1,57 €

0,94 €

0,20 €

0,05 €Pel que fa als altres conceptes salarials previstos al conveni, les quantitats són:

Desplaçament extraordinari

Desplaçament extraordinari

 

0,94 €

1,88 €

Disponibilitat guàrdia

 

0,51 €

 

Festiu

 

 

1,03 €

 

 

 

 

 

 

dietes nacionals

Dinar

 

0,37 €

 

 

Sopar

 

0,37 €

 

 

allotj/desdijuny

1,24 €

 

 

despeses

 

0,19 €

 

 

Total

 

2,17 €

 dietes estranger

Dinar

 

0,65 €

 

Sopar

 

0,65 €

 

allotj/desdijuny

1,69 €

 

despeses

 

0,39 €

 

Total

 

3,37 €Insistim en tres qüestions:

Primera, cal que reviseu l’aplicació d’aquestes quantitats a la vostra nòmina per vore si us falten diners. En eixe cas, cal demanar explicacions a la unitat de nòmines per a que es pague la quantitat que falte. Evidentment, estem a la vostra disposició.

Segon, cal insistir en que aqueste quantitats obedixen a quantitats de 2007.

Tercer, el director general encara no s’ha enterat que estem en 2008 cobrant quantitats corresponents a 2007. Si la Conselleria no autoritza la massa salarial, que ho arreglen, que són del mateix partit polític, que diners si en tenen per a lo que volen. Però els treballadors volem el que ens correspon, i si no ens ho paguen, doncs tindrem que protestar i fer soroll. De vegades és l’únic llenguatge que entenen.

[1] Cal multiplicar aquesta quantitat, pel nombre de triennis que tingueu i per set mensualitats.

[2] Cal multiplicar aquesta quantitat, pel nombre de hores extraordinàries que hages cobrat des de gener fins a juny de 2008. Igual per als conceptes disponibilitat, flexibilitat setmanal, flexibilitat diària, nocturnitat, desplaçament extraordinari, disponibilitat de guàrdia, festiu, diestes nacionals i dietes estranger.