25 de febrer de 2008

Permís dels treballadors per a votar el diumenge 9 març 2008

HORARI DE LES VOTACIONS DE 9 A 20 HORES

COINCIDÈNCIA ENTRE
L’HORARI DE LES VOTACIONS
I L’HORARI DE TREBALL
DURACIÓ DEL PERMÍS PER ANAR A VOTAR
FINS A 2 HORES 0 HORES
ENTRE 2 i 4 HORES 2 HORES
ENTRE 4 i 6 HORES 3 HORES
MÉS DE 6 HORES 4 HORES


• L’empresa està obligada a facilitar aquest temps al treballador per anar a votar, reduint-lo de la jornada laboral planificada per a eixe dia. Si l’empresa et diu que vages a votar fora del teu horari, recorda que és el teu dret, al que no estàs obligat a renunciar.

• El permís per anar a votar és retribuït.

• Els presidents, vocals de mesa o interventors tenen dret a la jornada sencera el dia 9 de Març, i un permís de 5 hores en la jornada immediatament posterior.

• Els que haveu optat pel vot per correu, recordeu que el vostre dret a votar en persona eixe dia no l’haveu perdut. Si decidiu fer-ho així, el vostre vot per correu quedarà anul·lat.

Font: Ordre 25 de Febrer de 2008, Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, DOGV nº 5713, 28 febrer 2008