21 de febrer de 2008

Comité d’Empresa RTVV - L’empresa té blocades les negociacions al no reconèixer la legitimitat del Comité d’Empresa

L’Empresa no vol acceptar la majoria donada pels resultats de les eleccions sindicals

Per dues vegades, la representació del Comité d’Empresa, s’ha assegut a la Mesa de Negociació del VIII Conveni Col·lectiu amb la voluntat d’encetar un procés que ens hauria de donar un nou i millor Conveni per a tots els treballadors de RTVV i les seues societats. I per dues vegades, l’Empresa s’ha negat a reconéixer la legitimitat del Comité d’Empresa per a negociar, insistint que vol negociar amb les Seccions Sindicals per separat, però en la mateixa Mesa. Aquesta actitud obstruccionista ha provocat que ni tan sols s’haja pogut constituir la Mesa de Negociació, perquè no hi ha hagut el preceptiu reconeixement de les parts.

La majoria del Comité d’Empresa, sorgida de les eleccions sindicals d’octubre del 2007, ha expressat repetidament la seua voluntat de negociar unitàriament en base a una plataforma conjunta, perquè estem convençuts que aquesta és la forma en la que defensarem millor els interessos de tots el treballadors, perquè estem convençuts que amb la unitat guanyem força. Per aixó, l’Empresa ens vol dividits, perquè no vol que els treballadors tinguem el nostre dir en el futur de la nostra empresa.

I això exactament és el que està en discussió, el futur de la nostra empresa, el futur dels nostres llocs de treball. L’Empresa ja ha deixat caure que vol major flexibilitat (és a dir major indefinició) en les funcions de les categories professionals i que vol major flexibilitat (és a dir major indefinició) en els horaris. Nosaltres volem revertir el procés de buidat de la producció que patim, garantint un nivell mínim que sostinga el nostre futur, volem major estabilitat en l’ocupació, volem assegurar el manteniment del poder adquisitiu, volem traslladar a conveni les mesures per la igualtat i la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, volem donar claredat el marc de jornades i horaris,...

Malgrat la voluntat expressada per l’Empresa de no tornar a asseure’s amb nosaltres, si no acceptàvem per escrit la seua posició, nosaltres hem decidit presentar-nos de nou en la propera reunió, per a demostrar la nostra inqüestionable voluntat de negociar el conveni. Hem decidit sol·licitar una reunió amb el Director General i el President del Consell, per a veure de desblocar les negociacions. Hem decidit sol·licitar un arbitratge de tercer que ens ajude a sortir d’aquest “impass”.

El ben cert és que sabem que a la fi, l’Empresa haurà de reconèixer la voluntat de la part social de negociar com a Comité d’Empresa, l’òrgan unitari de representació del treballadors de RTVV. Va passar en la darrera negociació i tornarà a passar en aquesta. És possible que per a assolir això necessitem de la participació dels treballadors, per a demostrar-li a l’Empresa que la unitat de la representació del treballadors en la negociació no és un capritx dels seus representants, si no la voluntat majoritària del conjunt dels treballadors. Els propers dies sabrem a que atenir-nos.