1 de desembre de 2015

Posicionament i esmenes del Comité d’Empresa de RTVV a l’informe CECUV

Valorem l’informe elaborat per la Comissió d’Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes (CECUV) per ser un estudi rigorós de l’espai comunicatiu valencià i per les vies que obri per a la restitució del servei públic de radiotelevisió. Pensem que el document ha complit un doble objectiu: d’anàlisi de la situació, assenyalant les possibles vies d’actuació, i de posada en valor del sector públic, tant de les empreses que el conformen com de la gent que hi treballa.

També entenem que la fórmula integradora en la convocatòria del Fòrum, el sistema de treball assumit per les universitat i esta segona convocatòria han permés enriquir el treball. El text que se’ns ha fet arribar és un document on ens reconeixem, un territori comú basic per a revertir l’actual situació.

Els sindicats presents al Comité d’Empresa valorem especialment que la proposta que se’ns presenta no siga exclusivament mercantilista i que faça referència a les persones que formen part dels sectors audiovisual i cultural, buscant l’equilibri entre l’eficiència empresarial i unes condicions dignes de treball, apostant decididament per generar unes relacions que acaben amb la precarització que domina actualment les relacions laborals.

En este sentit considerem que les xifres que emmarquen la dimensió de la futura Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, tant pel que fa als pressupostos (amb una forqueta de 109 a 142 milions d’euros) com a la plantilla (amb una referència de 800 treballadors), són una bona base per abordar la reconstrucció de l’audiovisual valencià; amb equilibri entre els sectors públic i privat; entre la vocació de servei públic i l’entreteniment; en definitiva, entre els diferents gèneres i programes que conformen la graella televisiva.

Dit això, remarquem que la recuperació dels drets laborals que es van vulnerar amb la llei de tancament i l’aplicació imperativa de l’ERO d’extinció han d’encaixar en el procés de reobertura.

Ja diguérem els sindicats que, en el marc del nou projecte que es planteja, estem disposats a afrontar mesures que impliquen una reducció de llocs de treball respecte els 1.608 que hi havia en el moment del tancament. A més a més, també subratllem que el nou model que ixca de les Corts ha de tenir la seua base en la legítima recuperació dels treballadors de RTVV. Per això entenem que l’informe ha de recollir, en el seu capítol 5, que les oposicions aprovades en les diferents convocatòries de l’Ens RTVV, Canal 9 i Ràdio 9 continuen tenint intacte el seu valor d’accés a l’empresa pública que haja de recuperar el servei de radiotelevisió, bé siga una nova societat, bé es tracte de la recuperació de RTVV SAU. D’igual manera, l’experiència ha de ser tinguda en compte.

Això no lleva que el nou model haurà d’incloure, de forma inapel·lable, nous perfils professionals i competencials, així com noves categories, fet que haurà de derivar en contractacions de nous treballadors i l’entrada de noves promocions, incorporacions que hauran de fer-se conforme els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, els mateixos que van regir les oposicions convocades el seu dia a RTVV.

Òbviament, l’informe de la CECUV no aborda la resolució de la vessant judicial del conflicte derivat del tancament de RTVV. No obstant, hem de deixar constància que a partir del procés judicial que hi ha pendent a l’Audiència Nacional, s’obrin fases successives: la prèvia a la vista oral, on la conciliació entre les parts és possible; la vista, amb la seua corresponent sentència, i la hipotètica fase dels recursos, que allargaria més encara el problema en el temps. La solució més ràpida, barata i segura per a les dos parts és arribar a un acord previ a qualsevol pronunciament judicial i que, si ha d’haver-lo, que siga després d'arribar a un consens entre les dos parts. Aquest Fòrum hauria d’instar les Corts i el Consell a apostar per la via de la conciliació i l’acord.

Ja vam advertir en la primera intervenció d’aquest Fòrum que no veiem factible una reobertura provisional del servei sense l’aprovació prèvia, per part de les Corts, de la Llei reguladora dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana, text que haurà de dibuixar el model definitiu de RTV. Ara, després d’haver comparegut a la Comissió de Coordinació de les Corts i d’haver escoltat la resta de compareixents, podem dir que aquesta és una opinió unànime de totes les parts interessades.

Hi ha consens en que no es pot apostar per recuperar les emissions amb una televisió en proves. Caldrà fer proves però als espectadors els hem d’oferir, des del minut zero, una programació digna, uns informatius de proximitat i de qualitat, i garantir plenament que l’empresa està organitzada per ser eficient i sostenible. I, dins de la nova política de transparència, proporcionar tots els avals necessaris d’imparcialitat, independència del poder polític, pluralitat i accessibilitat per a la ciutadania.

En este sentit, valorem molt positivament el model de gestió i governança proposat per la CECUV, amb sistemes de control externs i interns, per evitar que es torne a caure en deficiències de gestió que en èpoques passades van esdevenir endèmiques, com ara el descontrol en l’endeutament, l’arbitrarietat en la política de recursos humans o la manipulació.

L’informe torna a posar damunt la taula la dimensió del projecte i deixa veure que assolir la totalitat dels objectius té el perill d’allargar en el temps una recuperació que ja ha sigut qualificada d’urgent per totes les parts. Considerem que el Fòrum ha de fer una crida a les Corts per agilitar al màxim el procés i estudiar, sense prejudicis, la possibilitat d’aprofitar la mercantil RTVV SAU, paralitzant la seua liquidació per a convertir-la en l’embrió de la futura Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

També resaltem l’aposta dels redactors de l’informe per dissenyar un model comunicatiu concordant amb la dimensió i pes específic de la societat valenciana en el conjunt de l’Europa de les regions. No és de rebut que s’intente miniaturitzar el model fins a propostes ridícules. La qualitat té un cost, tant en mitjans humans com tècnics.

En eixe sentit, valorem com molt insuficients els 29 milions d’euros pressupostats en 2016 pel Consell per a posar en marxa nova corporació; amb una distribució que destina 5 milions a l’adequació tècnica, 12 milions a costos laborals i altres 12 a l’adquisició de produccions audiovisuals. Extrapolant, això equival a 20/24 milions/ any en costos laborals, menys de la meitat del que proposen els experts universitaris.

En este punt volem remarcar que el factor lingüístic i cultural diferenciador, una de les raons de ser de les cadenes autonòmiques, du implícit un increment del cost del 30%. Este encariment estructural es deu a raons d’audiència potencial, encariment per doblatge i dificultats per a competir amb la resta del mercat audiovisual. Tanmateix, eixe cost ha de ser contemplat com una inversió en la mesura que els mitjans de comunicació públics són claus en la vertebració social i lingüística, en la configuració de la identitat col•lectiva, en la normalització lingüística i en la recuperació de les indústries audiovisual i cultural pròpies. En un Consell com l’actual, amb vocació de polítiques transversals, la nova radiotelevisió ha de ser concebuda com un instrument de referència de la Generalitat i la seua dimensió hi ha d’estar en sintonia.