1 de desembre de 2015

Posicionament de CCOO-PV respecte l'informe CECUV sobre RTVV

Valorem molt positivament l'informe de la Comissió d'Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes, pel que té de ben fonamentat i perquè proposa unes bones bases sobre les quals desenvolupar el sector audiovisual valencià en el seu conjunt.

Volem apuntar especialment una sèrie d'aspectes que ens semblen importants:

En primer lloc, la urgència en la reobertura de Ràdio Televisió Valenciana, a causa de la necessitat peremptòria que té la nostra societat de recuperar el servei públic del que se li va privar, com a eina de promoció de la nostra llengua, d'informació pròpia, de vertebració territorial, de desenvolupament democràtic.

Però també com a instrument essencial per a la reactivació del sector audiovisual valencià i per a donar solució al desastre laboral que es va produir amb el seu tancament per part de l'anterior govern del Partit Popular.

Volem subratllar aquesta urgència per que ens sembla que no està suficientment assumida per l'actual govern valencià, el qual pareix apuntar a uns terminis que ens semblen inacceptables. Després de dos anys de buit, no ens podem permetre un altre any més sense RTVV. També volem posar l'accent en la necessitat d'una dotació pressupostària concorde a les exigències socials que demandem d'aquest mitjà de comunicació, perquè puga desenvolupar un servei públic digne. Açò significa una capacitat de producció pròpia suficient en sintonia amb les altres ràdio televisions autonòmiques de territoris amb llengua pròpia.

I, conseqüentment, una plantilla també suficient, per a dur a terme aqueix servei. Una plantilla amb condicions de treball dignes, fugint de temptacions precaritzadores.

En aquest sentit, cal promoure la reparació dels drets laborals dels treballadors de RTVV, que van ser vulnerats per la Llei de Tancament i per un ERO d'extinció, que va fer ús de l'abusiva reforma laboral, llavors recentment imposada pel Partit Popular.

En la cerca d'una eixida a aquest problema laboral i judicial, així com en el disseny de la nova plantilla, a més a més de les organitzacions sindicals més representatives, ha de jugar un paper especial el Comité d'Empresa, en reconeixement al esforç continuat dels treballadors en aquests anys per a aconseguir la reobertura de RTVV, però principalment per la seua experiència i el seu coneixement del mitjà.