27 de maig de 2015

El Comité d’Empresa de RTVV denuncia davant la Inspecció de Treball la vulneració de drets laborals en el traspàs dels treballadors de Documentació i Xarxa.


El Comité d’Empresa ha denunciat hui davant la Inspecció de Treball l’actuació de la Comissió Liquidadora de RTVV en referència al traspàs dels treballadors de les Unitats de Documentació i Xarxa de RTVV a Culturarts i EIGE, respectivament, previst en l’acord de l’ERO de liquidació de l’empresa pública.
El Comité d’Empresa denuncia que els liquidadors estan eludint la seua obligació d’informar als  representants dels treballadors i a la Comissió de Seguiment de l’ERO de les condicions en què van a ser transferits un total de 30 treballadors. De fet, ni s’han obert formalment consultes, com exigeix l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, ni s’ha aportat la totalitat de la documentació que ha de garantir que es respecten les condicions laborals pactades.
En l’única informació facilitada, el Comité d’Empresa ha detectat errades importants en matèria de contracte i antiguitat dels treballadors a transferir, a més d’una modificació del conveni col.lectiu dels afectats, decidida unilateralment per l’empresa. En el cas de Culturarts, hi ha diferències salarials en la nòmina proposada.
Els representants dels treballadors també  constatem que , en els últims dies, i amb el resultat de les eleccions autonòmiques, s’ha produit un augment de la pressió que exerceixen els liquidadors Enrique Blasco, Carlos Cervantes i José Vicente Hernández  sobre els treballadors per tal que signen  i un intent d’esquivar la competència dels representants dels treballadors.
Totes estes qüestions són, a juí d’esta part, una vulneració de les competències del  Comité d’Empresa previstes en l’article 64 de l’ET i una modificació unilateral de les condicions de treball dels treballadors de l’article  44 de l’ET. De fet, el Comité d’Empresa i la part social de la Comissió de seguiment de l’ERO van sol.licitar la setmana passada que es convocara a la part social a consultes sense que se’ns haja donat cap  resposta.
Davant esta situació, el Comité d’Empresa sol.licita de la Inspecció de Treball una intervenció urgent “per tal que exigisca a l’Empresa la convocatòria de consultes per informar i negociar les condicions del traspàs”, la remissió de tota la documentació a què tenen dret el Comité i els treballadors afectats  abans de procedir a qualsevol signatura,  i “que es garantisquen les condicions de treball i el marc laboral dels treballadors que seran subrogats”.