12 de gener de 2015

No cal fer una declaració de renda complementària després de cobrar la paga extra de 2012

Com sabeu, RTVV SAU ha de fer efectiu durant aquest mes de gener el pagament de part de la paga extraordinària corresponent a desembre de 2012 que, en aquell moment, no es va pagar.  En concret, han d'ingressar  el període corresponent entre els dies 1 i 14 de juliol.

La delegació de València de l'Agència Tributària ha aclarit que no cal fer cap declaració complementària de la renda.  Segons una resolució conjunta de les Secretaries d´Estat  de Pressupostos i Gastos i d'Administracions Públiques: 

"El reconeixement  del dret a recuperar les quantitats deixades  de percebe es produeix per imperatiu de la mateixa Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a 2015 i produeix els seus efectes a partir d' aquest  últim any, per la  qual cosa totes les quantitats que es reconeguen en virtut de la disposició addicional constitueixen percepcions corresponents a l'exercici de 2015."

Tots aquells treballadors que no esteu en actiu fent tasques de liquidació heu de recordar que el termini per presentar la sol·licitud a l'empresa finalitza el pròxim 19 de gener. El model podeu trobar-lo al web de RTVV. En cas que no pugueu fer-ho mitjançant el correu electrònic, haureu de presentar-la per registre d'entrada.

Els treballadors que continuen cobrant la nòmina de RTVV SAU se'ls abonarà en el pagament de gener.