11 de març de 2014

L’empresa fa una nova oferta que mostra la nul·la voluntat d’acord

En una nova reunió del període de consultes la representació empresarial ha oferit una ampliació de la seua oferta inicial fins a 25 dies i 22 mesos, sense recol·locacions, de les quals ja s’havia parlat en la sessió anterior del període de consultes.

La representació dels treballadors hem valorat com molt insuficient esta oferta amb els mateixos arguments que l’anterior i tornem a incidir en la recol·locació. Esta oferta  mostra la nul·la voluntat d’arribar a un acord per part de la representació empresarial, mentre que el Comité d’Empresa ha proposat parlar que l’Administració absorbisca serveis com el de documentació, dins del sector públic valencià, així com estudiar les prejubilacions.

A més, els representats sindicals hem incidit en la presència d’algun representant amb poder de decisió. Mentre que la part empresarial ha assenyalat que no s’ha d’incorporar ningú més a la mesa de negociació.

El Comité ha recordat que ja n’hi ha treballadors que han obtingut una indemnització per acomiadament improcedent, per això els treballadors no estem disposats a rebre’n una d’inferior.

L’empresa continua sense entregar la documentació econòmica que se’ls demana i que justificaria que no hi havia pèrdues econòmiques. Perquè, tal com ha demostrat la part dels treballadors, RTVV SAU era i és totalment viable hui en dia i per tant el tancament de l’empresa no té cap altra causa que una decisió política.


Per això mateix. només els polítics tenen en les seues mans posar una solució.