16 de novembre de 2011

Permís dels treballadors per a votar el diumenge 20 novembre 2011

Eleccions Congrés Diputats i Senat

HORARI DE LES VOTACIONS: DE 9 A 20 HORES

COINCIDÈNCIA ENTRE L’HORARI DE LES VOTACIONS I L’HORARI DE TREBALL DURACIÓ DEL PERMÍS
RETRIBUÏT PER
ANAR A VOTAR
FINS A 2 HORES 0 HORES
ENTRE 2 i 4 HORES 2 HORES
ENTRE 4 i 6 HORES 3 HORES
MÉS DE 6 HORES 4 HORES

DOCV, nº 6648/10 novembre 2011
· Recorda que aquestes hores de lliurança són per a que pugues exercir un dret constitucional fonamental, per la qual cosa l’empresa no pot de cap manera obligar-te a treballar-les, ni fent referència a suposats “processos productius extraordinaris” del nou acord de conveni, ni prometent que es passaran com hores extres, cosa que no està clara pel que fa a com i quan van a ser compensades.

· L’empresa està obligada a facilitar aquest temps al treballador per anar a votar, reduint-lo de la jornada laboral planificada per a eixe dia. Si l’empresa et diu que vages a votar fora del teu horari, recorda que és el teu dret, al que no estàs obligat a renunciar.

· El permís per anar a votar és retribuït.

· Els presidents, vocals de mesa o interventors tenen dret a premís retribuït per tota la jornada sencera el dia 20 de novembre, i un permís de 5 hores en la jornada immediatament posterior.

· Qui haja optat pel vot per correu, recordeu que el vostre dret a votar en persona eixe dia no l’heu perdut. Si decidiu fer-ho així, el vostre vot per correu quedarà anul·lat.