22 de setembre de 2011

Organigrama fastasma

López Jaraba. Director General de RTVV.
La direcció general de RTVV ha consolidat una pauta de conducta basada en el secretisme. Per exemple, l’informe PRICEWATERHOUSE està amagat en un calaix del director general, quan relata la fulla de ruta del futur dels treballadors en la nostra empresa. Quan el director general informa el consell d’administració per a aprovar el nou organigrama, informa d’una manera parcial. Els membres del Consell d’administració s’han d’engolir la propaganda de la reducció i de l’estalvi, però si reclamen la informació completa es troben amb la declaració de matèria reservada. La informació coneguda pel Consell D’administració arriba fins a les 14 persones que integren la cúpula directiva (nivell subdirecció). A partir d’ahí, la foscor: no es coneix quin és el departaments adscrit a l’ens RTVV, ni quina persona ocupa eixe càrrec; tampoc es coneix quins són els departaments corresponents a TVV (8), ni tampoc els titulars. No es coneixen quines són les seccions/delegacions de RTVV, TVV o RAV (total 27). Tampoc es coneixen quines unitats n’hi ha (40), ni tampoc quines són les àrees (21). Averiguar el nombre de secretaries de direcció i de corresponsalies, requerix un departament d’inteligència militar. Els salaris de la cúpula directiva estan a nivell de vicepresident del govern, de conseller o de secretari autonòmic, la qual cosa no està gens mal si tenim en compte l’escassíssima producció de continguts propis que els nostres directius estan disposats a posar en marxa. Per no parlar tampoc de la lliure i arbitrària assignació de plusos salarials, no per la faena feta, sinó només per ser amic o conegut de. En definitiva, secretisme per a convertir en inverificable la pressumpta reducció de l’organigrama, entre altres coses perquè l’anterior també va patir la declaració de matèria reservada. El President del Consell d’Adminsitració ¿té alguna cosa a dir sobre la informació suministrada? Una última qüestió: ¿què passa amb les indemnitzacions dels directius per finalització que tenen autoreconegudes al seu contracte?

Alguns dels nomenaments
La part de l’organigrama conegut permet fer algunes valoracions. El continuïsme de gran part dels directius de l’època Sanz/Garcia és marca de la casa. Cap reorientació, molt poca renovació, idees que havien estat proclamades pel President Fabra per a RTVV, i que han quedat frustrades per la decisió de renovació del director general en la persona de Jaraba. El partidisme i la dependència governamental del nostre mitjà de comunicació ha quedat de manifest, una vegada més, amb el nomenament de Núria Romeral, anterior secretària autonòmica de comunicació amb Francisco Camps. No cal oblidar que, en direcció oposada, la anterior directora de TVV, Lola Johnson, va ser anomendada consellera i portaveu del govern. També és molt significativa l’afició que el sr. Jaraba li té al grup Intereconomia. El nomenament de Fernando Lázaro Quintela no deixa de sorprendre. No s’enten que s’encarregue la direcció d’antena TVV a un home que ve d’Intereconomia, una televisió que li demana diners als televidents després de la retallada de les milionàries subvencions públiques que rebia del govern de Madrid i que destaca per la seua propensió a l’extremisme (de dretes). Sembla que el que es preten realment és salvar la situació econòmica de Fernando Lázaro Quintela i no la de RTVV. De fet, Jaraba ja s’ha caracteritzat per pagar sous desorbitats -3.000 euros per programa- a altres treballadors d’Intereconomia, com Isabel Duran i fins i tot cedir-los instal•lacions per als seus programes, a pesar que competien amb Ràdio 9. Els nomenaments, per tant, no presagien res de bo, i tampoc comporten un estalvi considerablement per a RTVV ni per a les arques públiques en general, ja que la immensa majoria de càrrecs que s’han reduït són de la part baixa de l’organigrama i continuaran treballant a la casa canviant de capítol retributiu. A banda està l'organigrama ocult, tots aquells que cobren elevats sous -com la família Gomar- que no es corresponen amb les funcions que realment fan a l'empresa. CCOO considera que esta direcció no és la que necessita RTVV. Calen persones noves, deslligades de l’etapa negra de Camps, Pedro García i Vicente Sanz, i que tinguen voluntat de restablir unes relacions de normalitat amb els treballadors de les nostres empreses i amb el conjunt de la ciutadania valenciana. Gent amb voluntat de garantir el futur de RTVV i amb capacitada per a donar el servei públic, la informació plural i la gestió responsable que mereixen els valencians.