25 de juliol de 2011

Anàlisi programació Televisió Valenciana: un model sense futur

Publiquem el darrer informe que analitza els continguts de la programació de TVV. Hem analitzat les emissions del Canal 9, Nou 2 i Nou 24, durant juny 2011, per a destriar quina classe de continguts i en quina llengua els emetem. Entre les conclusions destaquen les següents:

  • En les programacions de Canal 9 i Punt 2 destaca que ocupen un espai enorme les pel·lícules, series de ficció, dibuixos animats i documentals, la immensa majoria dels quals son de producció aliena.
  • La producció pròpia de nova factura ocupa quasi un 30 % en Canal 9 i un 12 % en Nou 2.
  • És molt remarcable el recurs extraordinàriment utilitzat de la redifusió (repeticions) de programes, principalment en Nou 2 i Nou 24.
  • La política de la direcció de RTVV és reduir a una mínima expressió la producció de programes propis, elaborats amb els recursos tècnics i humans de l'empresa, amb el desaprofitament de elements productius que això representa i la relegació de les possibilitats creatives dels treballadors.
  • En el Canal 9 les emissions en valencià queden apartades a un segon terme, per darrere del castellà. Això com a conseqüència de la decisió d'emetre les pel·lícules i series en castellà, en la seua immensa majoria.


La gent de CCOO tornem a remarcar que el futur de la RTVV i dels seus treballadors passa perquè fem una televisió de proximitat, amb una presència incrementada de la producció de programes elaborats amb els recursos propis i que permeten dotar de significació valenciana al nostre mità de comunicació.

 Informe programació TVV