21 de maig de 2011

Permís dels treballadors per a votar el diumenge 22 maig 2011

Eleccions municipals i autonòmiques

PERMÍS DELS TREBALLADORS PER A VOTAR EL DIUMENGE 22 MAIG 2011

HORARI DE LES VOTACIONS DE 9 A 20 HORES

COINCIDÈNCIA ENTRE L’HORARI DE LES VOTACIONS I L’HORARI DE TREBALL DURACIÓ DEL PERMÍS

RETRIBUÏT PER

ANAR A VOTAR
FINS A 2 HORES 0 HORES
ENTRE 2 i 4 HORES 2 HORES
ENTRE 4 i 6 HORES 3 HORES
MÉS DE 6 HORES 4 HORES


Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nº 6493/1 abril 2011

· La norma pretén facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors, també dels que treballem en un mitjà de comunicació que ha d’informar a la societat valenciana del procés electoral.
· L’empresa ha d’organitzar la producció de ràdio i televisió pensant en que els seus treballadors són ciutadans que també tenen el dret a votar.
· Recorda que aquestes hores de lliurança són per a que pugues exercir un dret constitucional fonamental, per la qual cosa l’empresa no pot, en cap manera, obligar-te a treballar-les. Ni fent referència a suposats “processos productius extraordinaris” del conveni, ni prometent que es passaran com hores extres, cosa que no està clara pel que fa a com i quan van a ser compensades. L'empresa tampoc pot canviar-te l'horari habitual, per a reduïr artificialment el temps en que coincidix l'horari de la votació i el teu horari de treball, i així dir-te que vages a votar quan ixques de la feina o abans de vindre.
· L’empresa està obligada a facilitar aquest temps al treballador per anar a votar, reduint-lo de la jornada laboral planificada per a eixe dia. Si l’empresa et diu que vages a votar fora del teu horari, recorda que és el teu dret, al que no estàs obligat a renunciar.
· El permís per anar a votar és retribuït.