18 de juny de 2010

CCOO demana a la inspecció de treball que vigile el procés de conversió de treballadors temporals en indefinits per evitar abusos de la direcció

Davant l’alarma creada per les informacions facilitades en les últimes setmanes pels sindicats presents en la Comissió Paritària sobre possibles comiats de treballadors aquest mes de juny, aprofitant l’aplicació del Reial Decret de 2006 per a l’estabilitat laboral, CCOO ha demanat la intervenció de la Inspecció de Treball per a garantir que l’aplicació de la llei es faça de forma transparent i no servisca per a fer una nova tria arbitrària de treballadors, de la qual ja tenim precedents greus.

El Reial Decret de 2006 (pactat pel ministre de treball, sindicats majoritaris i patronal i avalat per amplia majoria al Congrés) establia que es convertirien en treballadors indefinits aquells que acumularen dos o més contractes temporals, que sumaren 24 mesos en un període de 30. La direcció de RTVV, encapçalada en aquell moment per Pedro García i Vicente Sanz, es va negar a aplicar la llei, cosa que li va causar un greu perjudici als treballadors i també a l’economia de l’empresa, ja que RTVV podria haver rebut bonificacions en les quotes a la seguretat social que es van perdre per la mala fe dels directius. Parlem de més d’un milió d’euros que la direcció de RTVV va tirar al fem.

CCOO va denunciar aquell incompliment legal a la Inspecció de Treball. Això va forçar l’empresa a aplicar la llei, tot i que només ho va fer amb prop d’un centenar de persones i a partir de setembre de 2007. L’aplicació la va fer Vicente Sanz i, lamentablement, ja sabem que ho va fer de forma arbitraria.

Tot i que el lamentable VIII Conveni Col•lectiu va copiar literalment el text de la llei de 2006, fins a hui no ens consta que s’haja aplicat a cap treballador que complia els requisits per a que se li reconeguera l’estabilitat laboral. Segons les nostres dades estem parlant d’uns 400 companys. Fins i tot, la direcció ha acomiadat al voltant de 50 treballadors que complien els criteris i que, malauradament, estan en el carrer i com no denunciaren l’incompliment han perdut el dret a reclamar la incorporació.

Una de les seccions sindicals signants del Conveni ha informat recentment que el secretari general els ha anunciat que en breu l’empresa realitzaria una conversió “de treballadors temporals en indefinits”, que beneficiaria a “entre 175/200 treballadors” i que “els treballadors que no siguen indefinits i que tenen un contracte d’obra que finalitza, veuran extingit el seu contracte”.

Ens pareix molt preocupant: per l’anunci d’un nou acomiadament massiu en juny i per la gran diferencia en el nombre de treballadors que, segons els nostres dades, tenen dret a que se’ls reconega l’estabilitat laboral pel compliment automàtic de la llei.

Per tot això, CCOO ha traslladat a la Inspecció de treball el llistat de persones que objectivament compleix els requisits per a que vigile el procés, garantisca la transparència en l’aplicació de la llei i sancione qualsevol incompliment de l’empresa.

CCOO també proposa les següents actuacions als treballadors afectats:

1. A aquells companys o companyes que compleixen els requisits de la llei (podeu consultar-ho a la nostra secció) que facen un escrit dirigit a l’empresa, reclaman-li el reconeixement de la seua condició de contractat indefinit. Sabeu que això no és totalment necessari, però és una bona forma de deixar constància de que coneixeu el vostre dret i que voleu exercir-lo, davant possibles accions futures.

2. Aquelles persones que, malgrat el seu dret, siguen acomiadades, haurien de denunciar l’empresa per acomiadament improcedent, com a personal indefinit que són, perquè l’aplicació de la Llei és automàtica, els siga o no reconeguda la seua nova situació.

La Secció Sindical de CCOO a RTVV està al vostre costat per al que necessiteu.