13 de gener de 2010

CGT i CCOO reclamen de l’empresa el deute salarial de 2008

Hui, al Tribunal d’Arbitratge Laboral, CCOO i CGT hem tornat a reclamar els deutes salarials que l’empresa RTVV, amb el paraigües de la IV i la UGT, no li ha donat la gana pagar. Diguem això perquè si l’empresa no ha pagat el deute és perquè IV i UGT signen acords que no recullen les taules salarials, amb la qual cosa l’empresa paga el que vol i quan li ve de gust.

Com que l’empresa no vol pagar, CCOO i CGT hem presentat un recurs judicial per evitar perdre el dret, perquè els deutes salarials caduquen a l’any. En efecte, al VII conveni, que és encara el vigent mentre no es publique el huité, es recollia un plantejament que l’empresa vol oblidar: els treballadors de RTVV haurien de cobrar les quantitats que la Generalitat acordés amb els sindicats de la funció pública. I això significa que l’empresa hauria de fer efectiu un pagament salarial. El problema és que durant quasi un any, l’empresa no ha volgut fer-lo efectiu. ¿Per què? Perque no. I punt.

Un argument a favor de la reclamació és que l’empresa RTVV sí que ens ha aplicat eixa clàusula per a uns altres conceptes. Estem al·ludint al complement de les pagues extres. ¿Per què l’empresa RTVV es nega a pagar la segona part de l’acord Generalitat/sindicats de la funció pública? Perque no. I punt.

¿Quina quantitat, referida al 2008, ens deuen? El càlcul és senzill: 0’5% de la massa salarial dividit pel nombre de treballadors. Segons el nostre càlcul són 246 €. Font del càlcul: sindicatura de comptes, informe corresponent a 2008. Igual càlcul, degudament actualitzat, caldrà fer per al 2009. També per a 2010, que xino xano, ja s’hem clavat en 2010. I punt.

Resulta simptomàtic que l’empresa anuncie que Hisenda ha autoritzat el conveni justament quan ha de presentar-se davant del Tribunal, un any després de la signatura de l’acord laboral que l’empresa, la IV i la UGT han pactat.