11 de desembre de 2009

L’empresa es burla dels treballadors

Una vegada més, l’empresa ens vol prendre el pèl i, desgraciadament, hi ha alguns que es presten ben gustosos. La setmana passada, ens assabentàrem que, de les promeses fetes a la UGT, convertida en portaveu de l’empresa, que abans de la fi de l’any cobraríem tots els endarreriments que se’ns deuen, de la missa la meitat. L’anunci va ser publicat un dia abans d’una concentració, amb clara intenció desmobilitzadora.

Per cert, aquests són endarreriments que se’ns deuen per aplicació del VII Conveni Col·lectiu, perquè l’acord de nou conveni no està encara vigent mentre no siga signat per la Conselleria. Això volem que estiga clar per a tots, incloent-hi aquells que parlen de compliments d’un inexistent ‘VIII Conveni’.

Pareix que les accions dutes a terme al llarg del passat mes de novembre, les assemblees, concentracions i denúncies han fet que almenys en la nòmina de desembre es pague una part del deute. Però encara falta una part important: el 0,5% de la massa salarial dels anys 2008 i 2009, repartit entre tots els treballadors (uns 300€, una quantitat gens menyspreable per a nosaltres) i la pujada del 2% del concepte ‘plus de conveni’, endarreriments que podem perdre si no se’ns paga. Atenció perquè la congelació del plus conveni del 2009 pot amagar la negativa a la consolidació de la clàusula de revisió salarial.

La conclusió és que tenim una empresa morosa i mal pagadora i uns sindicats signants de l’acord de gener que combreguen amb rodes de molí i, encara que alguns manifesten el seu descontent (la IV pareix descontenta), continuen fugint cap avant.

Perquè, en la reunió de l’altre dia, a més d’anunciar l’impagament del deute fins que no se signe l’VIII Conveni, l’empresa va comunicar que s’anava a planificar un ‘procés productiu extraordinari’ per a Nadal. És a dir, que per a Nadal s’aplicarà la desregulació d’horaris introduïda en l’acord perquè, com sabem, en allò que a l’empresa li interessa, l’acord sí que és d’aplicació. Cap dels signants ha denunciat la incongruència que suposa aquest doble joc en que es troba còmodament instal·lada l’empresa.

Ahir vam estar citats amb l’empresa a instància nostra, al Tribunal d’Arbitratge Laboral, com a pas previ a un conflicte col·lectiu que tindrà dos vessants: el deute salarial i l’aplicació d’uns acords lesius per als treballadors, que pretenen substituir el Conveni Col·lectiu vigent (el VII). Com es podia esperar, no vam arribar a cap acord amb l’empresa ni amb la resta de sindicats sobre els temes denunciats.

Aquests mateixos gestors malversadors, que han posat en perill la viabilitat d’un projecte que pertany a tots els valencians i valencianes, que hauria de ser instrument integrador i vertebrador de la nostra societat, no volen reconéixer els seus deutes amb els treballadors.

En qualsevol cas, nosaltres continuarem amb la nostra tasca fins on siga necessari per a tornar a la legalitat en les relacions laborals, aconseguir un Conveni Col·lectiu de tots i per a tots i col·laborar perquè les nostres empreses treballen per a aconseguir els objectius per als quals van ser creades, assegurant alhora el nostre futur laboral.

DAVANT DELS ABUSOS DE L’EMPRESA, DEFENSEM LA NOSTRA DIGNITAT!