8 d’octubre de 2009

Alerta! RTVV, una direcció tòxica

20 anys després de la seua posada en marxa, RTVV es troba amb un estat de salut absolutament crític. L’acció tòxica de consecutives direccions, accentuada en els últims anys, ens ha situat front al perill d’assolir el punt sense tornada cap al desastre.

Desprestigi

En primer lloc, la direcció ha abandonat la raó de ser de la nostra ràdio i televisió, com a servei públic per al benefici de la societat valenciana. Aquest paper fou definit a la Llei de Creació, on es planteja RTVV com a eina per a la promoció de la nostra llengua i cultura, com a mitjà d’informació veraç, com a reflex de la pluralitat de la nostra societat. Però, ben al contrari, els nostres mitjans de comunicació són exemple de partidisme i manipulació, d’exclusió i censura, de marginació i menyspreí de la nostra llengua. La conseqüència és el descrèdit i el desprestigi social, que qüestiona la nostra pròpia viabilitat.

Ruïna

RTVV arrossega un deute acumulat de més de mil milions d’euros, deute que s’ha disparat exponencialment amb la gestió del darrer director general, destituït per la seua vinculació amb el cas de corrupció Gürtel. Pedro Garcia ha de respondre pels nombrosos forats financers que ha deixat, per les despeses sumptuoses en esdeveniments extraordinaris, a major glòria propagandística del govern de la Generalitat, per la progressiva i costosa externalització de la producció de televisió, donada a productores amigues, en detriment de la producció pròpia, l’única que pot garantir el futur de la nostra empresa i dels nostres llocs de treball.

Abusos laborals

La direcció de l’empresa ha instaurat un model de relacions laborals basat en la precarització, en l’arbitrarietat, l’autoritarisme, el “mobing” i l’incompliment sistemàtic dels acords i la legislació laboral; ha fomentat la divisió entre els treballadors i ha actuat planificadament contra la seua representació sindical (recordem el trist procés de negociació del “non nato” VIII Conveni). El resultat és un deteriorament progressiu de les nostres condicions laborals, la indefensió i pèrdua de drets. Drets, com ara a l’estabilitat en l’ocupació, la promoció, la formació professional, la compatibilització del temps de treball i la vida personal, entre d’altres, han sigut negats. En la última volta de rosca, s’ha volgut plasmar aquest model d’arbitrarietat empresarial al Conveni Col·lectiu, introduint indefinició en nombroses capítols, com ara retribucions, jornades i horaris, categories professionals, plantilles, promoció, etc. Insistim que, donat que deu mesos després de l’acord, aquest segueix sense valor legal, és moment de trencar amb aquest pacte i fer front comú en la negociació d’un Conveni veritablement de tots i per a tots.

La patètica entrada del nou director general, José López Jaraba, no promet res de bo. La manipulació brutal que va acompanyar el passat debat de política general va ser una magnífica i definitòria mostra del que pretén fer des del seu càrrec. Els treballadors de RTVV hem de posicionar-nos clarament, i actuar amb contundència, en contra d’aquesta política tòxica, que posa perillosament en risc el nostre futur laboral.