7 d’abril de 2009

Hem perdut diners

L’organització del treball durant les Falles i la Magdalena ha indignat molts treballadors, perquè, gràcies a les indeterminacions del VIII conveni respecte del treball en periode extraordinari, l’empresa ha fet, encara més, el que li ha donat la gana. Els periodes extraordinaris ja han començat a convertir-se en un punt negre per als treballadors d’aquesta empresa. Però els problemes d’horaris se sumen a d’altres, com ara l’aplicació del VIII pel que fa al tema salarial.

A data del 19 de novembre de 2008, moment quan es signà un acord empresa/USO/UGT, per dividir i pressionar els treballadors, l’empresa amagava les seues intencions sobre els salaris, que ara anem coneixent per a disort del conjunt de companys de RTVV.

Després d’examinar algunes de les nòmines de gener i febrer de 2009 i posant-les en comparació amb les de desembre 2008 hem comprovat que en els plusos del conveni s’ha produït no una congelació, sino una ¡reducció salarial!.

S’han pagat les mateixes quantitats que en 2007, sense tindre en compte que al llarg de 2008 es va prouir un increment del 2%.

La segona qüestió és que durant 2009, com que no hi ha pujada d’acord amb l’article 55 del VIII Conveni, els plusos salarials quedaran fixats al preu de 2007. I tercera qüestió, és que quan se signaren els preacords amb UGT, 19/11/2008 i amb la Intersindical Valenciana, 12/12/2008, ¡no havien tancat l’acord salarial!

Els plusos del VIII conveni: dispos, flexis…
Els plusos de disponibilitat, flexibilitat setmanal i diària, i les hores nocturnes han estat establides en les quantitats consolidades de 2007, és a dir, les quantitats que van ser fixades el març de 2008 per l’aplicació de la clàusula de revisió salarial de l’any anterior.

Posteriorment, en setembre de 2008, l’empresa va acceptar l’exigència de tots els sindicats, excepció feta de la USO, que mai no demanà res, de pujar tots els salaris i plusos un 2 %, percentatge que es va calcular sobre les taules consolidades del 2007 i que va significar les quantitats que vam cobrar durant el darrer quatrimestre del 2008. En eixa nòmina de setembre, l’empresa pagà els endarreriments corresponents a aquests plusos, per tot l’any 2008.

Ara resulta que les quantitats fixades pel VIII conveni, signat en gener de 2009, fixa les quantitats corresponents a 2008 amb les xifres de 2007, oblidant els signants que l’empresa havia incrementat eixes quantitats, ho tornem a repetir, en un 2%. Aquesta diferència suposa, no una congelació salarial, sino una veritable reducció, cosa sense precedents en la història laboral d’aquesta casa.

Disponibilitat
flexibilitat setmanal
flexibilitat diària
nocturnitat
  Darrer
quatrimestre
2008
gener
2009
dif Darrer
quatri.
2008
gener 2009 dif Darrer
quatri.
2008
gener 2009 dif Darrer
quatri.
2008
gener 2009 dif
1 199,77 € 195,85 € -3,92 € 119,86 € 117,51 € -2,35 € 23,98 € 23,51 € -0,47 € 6,60 € 6,47 € -0,13 €
2 183,32 € 179,72 € -3,59 € 105,19 € 103,13 € -2,06 € 21,04 € 20,63 € -0,41 € 5,79 € 5,67 € -0,11 €
3 168,74 € 165,43 € -3,31 € 101,25 € 99,26 € -1,99 € 20,24 € 19,84 € -0,40 € 5,57 € 5,46 € -0,11 €
4 157,32 € 154,24 € -3,08 € 95,36 € 93,49 € -1,87 € 19,07 € 18,70 € -0,37 € 5,26 € 5,16 € -0,10€
5 147,00 € 144,12 € -2,88 € 88,20 € 86,47 € -1,73 € 17,62 € 17,28 € -0,35 € 4,86 € 4,76 € -0,10€
6 143,25 € 140,44 € -2,81 € 85,96 € 84,27 € -1,69 € 17,19 € 16,86 € -0,34 € 4,73 € 4,64 € -0,09€
7 140,84 € 138,08 € -2,76 € 84,50 € 82,84 € -1,66 € 16,89 € 16,56 € -0,33 € 4,66 € 4,57 € -0,09€
8 122,75 € 120,34 € -2,41 € 75,31 € 73,83 € -1,48 € 15,08 € 14,78 € -0,30 € 4,15 € 4,07 € -0,08€
9 114,12 € 111,88 € -2,24 € 68,48 € 67,14 € -1,34 € 13,69 € 13,42 € -0,27 € 3,68 € 3,61 € -0,07€
10 101,63 € 99,64 € -1,99 € 60,97 € 59,78 € -1,20 € 12,19 € 11,95 € -0,24 € 3,36 € 3,29 € -0,07€
11 90,75 € 88,97 € -1,78 € 54,45 € 53,38 € -1,07 € 10,89 € 10,68 € -0,21 € 3,00 € 2,94 € -0,06€
12 82,71 € 81,09 € -1,62 € 49,15 € 48,18 € -0,96 € 9,84 € 9,64 € -0,19 € 2,72 € 2,67 € -0,05€
13 75,93 € 74,44 € -1,49 € 45,57 € 44,68 € -0,89 € 9,11 € 8,93 € -0,18 € 2,51 € 2,46 € -0,05 €


Tot i que les quantitats poden semblar insignificants, per alsguns companys que fan tot l’horari nocturn poden comportar reduccions salarials anuals de més de 200 €.

Els plusos de desplaçament, guàrdies i festius
Igual que en el punt anterior, aquests conceptes salarials també han estat reduits, perquè es retrotrauen als salaris consolidats de 2007, oblidant l’increment del 2 % que es va aplicar al darrer quatrimestre de 2008.

  Darrer
quatrimestre
2008
gener 2009 diferència Darrer
quatrimestre
2008
gener 2009 diferència
Desplaçament extraordinari
45,53 €
44,86 €
-0,67 €
91,04 €
89, 25 €
-1,79 €
Disponibilitat guàrdia
24,83 €
24,34 €
-0,49€
Festiu
49,66 €
48,68 €
-0,97€


Les dietes nacionals i del estranger
El tema de les dietes és més greu que el dels plusos. Durant el 2008 es van cobrar amb un increment del 2 % sobre les quantitats de 2007, però al VIII conveni les quantitats fixades són les corresponents a 2007, sense tindre en compte la revisió salarial.

    Darrer
quatrimestre
2008
gener 2009 diferència
dietes nacionals dinar
17,99 €
17,26 €
-0,73 €
  sopar
17,99 €
17,26 €
-0,73 €
  allotj/desdijuny
60,00 €
57,58 €
-2,42 €
  despeses
9,43 €
9,07 €
-0,36 €
  total
105,41 €
101,17 €
-4,24 €
 
dietes estranger dinar
31,27 €
30,01 €
-1,26 €
  sopar
31,27 €
30,01 €
-1,26 €
  allotj/desdijuny
81,42 €
78,14 €
-3,28 €
  despeses
18,86 €
18,10 €
-0,76 €
  total
162,81 €
156,26 €
-6,55 €


El plus de transport
Per cert, el plus transport també ha estat congelat al preu corresponent a desembre de 2007 (376’41 €). Aquesta quantitat ha estat congelada per als exercicis 2008 i 2009.

Resulta curiós que en els textos successius del preacords del conveni, publicats per l’empresa i els sindicats signants durant desembre 2008 i gener 2009, la quantitat que estava prevista per a 2008 era de 392’22 €. És a dir, la congelació del plus transport, que no estava prevista, va produir-se al final de la negociació.

La nòmina de març 2009
No hem cobrat el plus previst per als empleats públics en febrer de 2008. Un any després, encara esperem. A vore si per al més vinent…

Les prestacions socials de 2008, sí les hem cobrades. I també la pagueta de Març. ¡De categoria!