19 de desembre de 2008

Els salaris de 2008

Tradicionalment, l’empresa i els sindicats han signat les taules salarials en el mesos d’abril-maig corresponents a l’exercici.

Estem a 19 de desembre i l’empresa encara no ha volgut signar les taules salarials corresponents a l’any 2008, ni en el marc de la comissió paritària, ni en el preacord del VIII conveni col·lectiu.

La primera responsabilitat d’un empresari és concretar i publicar els salaris que van a cobrar els seus treballadors, en un periode determinat. Els nostres directius no assumixen aquesta obligació, segurament perquè són més polítics que empresaris.

Eixa indefinició ha possibilitat que l’empresa es mantinga en una inconcreció injustificable i no reconega, a hores d’ara, el compliment de l’acord de la mesa sectorial de la funció pública sobre condicions de treball per al periode 2008-2011 (DOCV nº 5710 de 25 febrer 2008), acord que, segons l’article 40 del conveni (el sèptim o el vuité), cal incorporar-lo als treballadors de RTVV. Eixe acord té unes conseqüències salarials per a enguany i per a l‘exercici 2010, la qual cosa significa que deixar d’aplicar-lo enguany serà perdre diners ara, però probablement també en 2010.

A la sessió del Tribunal d’Arbitratge Laboral, celebrada ahir, l’empresa va repetir les seues posicions buides de contingut. Les taules salarials per al 2008 continuen indeterminades, eludint la secretaria general les seues responsabilitats davant els treballadors amb la tàctica de traslladar el problema a la Conselleria d’Economia, qui, ara per ara, no ha pogut/volgut autoritzar les taules salarials. Ja se sap que els nostres directius són molt hàbils per a amagar les seues responsabilitats, siga darrere la Conselleria o culpabilitzant directament els treballadors de la situació de l’empresa.

LA INCONCRECIÓ DE LES TAULES HA PROVOCAT QUE ELS TREBALLADORS CONTRATATS TEMPORALS ESTIGUEN COBRANT DISTINTES QUANTITATS, INFERIORS PER SUPOSAT, ALS TREBALLADORS DE PLANTILLA. ARA L’EMPRESA DIU QUE, PER A AQUEST COL·LECTIU DISCRIMINAT, ELS REGULARITZARÀ ELS ENDARRERIMENTS A LA NÒMINA DE DESEMBRE. AIXÍ QUE CAL QUE REVISEU AL MICROSCOPI LA VOSTRA NÒMINA, ¡NO SIGA QUE HI HAGEN MÉS ERRORS!