21 de desembre de 2007

Oposicions manipulades

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat el procés de selecció per a RADIO AUTONOMIA VALENCIANA del 15 d'abril de 2003

La sentència considera que la convocatòria va conculcar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i dona la raó al plantejament de CCOO.

CCOO ha denunciat en moltes ocasions davant l'opinió pública que el projecte polític del PP per a Radiotelevisió Valenciana és convertir al mitjà de comunicació públic dels valencians en un mitjà subsidiari, dependent i controlat pel Govern valencià. L'objectiu polític del partit en el Govern és disposar d'una plantilla de treballadors supeditada als seus designis i consolidar el nepotisme.

Les proves públiques de selecció obeïren a aquest objectiu: En el cas de Ràdio 9 les places convocades no tenien res a vore amb les necessitats productives de l’empresa, on hi havia més de 70 periodistes temporals i no es va convocar ni una sola plaça per a eixa categoria. La convocatòria de 2003 només volia atorgar llocs de treball fixos a persones vinculades a la direcció, sense resoldre les necessitats reals de l'empresa, necessitats que, a hores d'ara, continuen sense ser ateses. Insistim que la política de precarietat laboral dissenyada per la direcció general de RTVV des de fa 12 anys consisteix en mantindre dos terços dels treballadors amb contractació temporal en precari.

El director General de RTVV, Pedro García, el Consell d'Administració i la Secretaria General de RTVV hauran de assumir les responsabilitats oportunes, perquè la justícia ha dictat que les oposicions van ser fraudulentes.

Des de CCOO també volem fer una valoració de les manifestacions fetes recentment pel Director General on anuncia futures proves de selecció per a adequar la plantilla a les necessitats productives de RTVV.

1. Pel seu propi raonament, el Sr. Pedro García està reconeixent que les darreres oposicions de 2003 no van adequar la plantilla de treballadors a les autèntiques necessitats productives de RTVV. En conseqüència, l'interés de la convocatòria era estrictament polític i no empresarial.

2. Qualsevol procés selectiu que es faça en el futur ha d’estar regit per criteris de trasnsparència i necessitats productives de l’empresa. I no pot organitzar-se amb la voluntat de conformar una plantilla de treballadors afecta al PP.

3. Els directius, especialment els responsables de Recursos Humans, amb Vicente Sanz al capdavant, estan deslegitimats per a organitzar els nous processos després que han vist anul·lades les oposicions de 2003 per irregulars, arbitràries i manipulades.