1 d’octubre de 2007

Prestacions socials 2007

D’acor amb el Convni col·lectius, recordem que s’ha obert el termini per a sol·licitar les prestacions socials del 2007. El termini comença hui 1 octubre i acabarà el 31 d’octubre, a les 18 hores.

Cal respectar el termini: les sol·licituds presentades amb retard no seran ateses.

Cal mirar si aquells companys de faena que puguen estar de baixa per malaltia, de vacances, de permís… i que puga que se’ls passe el termini, per a avisar-los i presenten la sol·licitud.

Com sempre, cal presentar la sol·licitud a la unitat de Relacions Laborals.

Document