31 de juliol de 2007

La nova política de RTVV després del triomf electoral del PP: Treballadors temporals al carrer i directius a omplir-se la butxaca

Als nostres directius de televisió cada vegada els ve més costera amunt organitzar la faena. Organitzar la televisió és una tasca complicada que requerix un esforç de planificació de recursos tècnics i recursos humans. Els nostres directius, cada volta més, preferixen encomanar la faena fora, a una empresa externa que ens la faça. Eixa empresa organitzarà les retransmissions de diversos esports a canvi d’un preu. Així els nostres directius viuran més tranquils perquè la faena la farà una empresa externa i ells s’estalviaran maldecaps. Això sí, els nostres directius continuaran cobrant de Canal 9 el mateix salari saborós, però amb menys preocupacions i més qualitat de vida.

La graella de Canal 9 i Punt 2 està farcida d’empreses productores que fan molts programes per a la nostra empresa, la majoria dels quals podriem fer-los amb els recursos propis de RTVV. Però és molt més còmode estalviar-se preocupacions i que ens facen el treball, especialment si amb això aconseguim omplir-li la butxaca a algun amiguet.

Ara, amb un pas endavant en la mateixa estratègia, els directius de RTVV han decidit privatitzar també un bon segment de la faena d’aquesta empresa. El concurs 2007/18 per a la contractació de l’homologació de preus i proveïdors per al subministrament, en règim de lloguer, d’unitats mòbils de televisió (DOCV nº 5550 de 6 juliol 2007) deriva en l’exernalització de les restransmissions esportives de TVV.

Fins ara, TVV havia realitzat les retransmissions esportives, excepte les de la pilota que ja feia una productora privada, amb els recursos tècnics propis i els treballadors corresponents, uns fixes i uns altres contractats temporals en precari. Com que els nostres directius s’han fartat de treballar tant, arriben a la següent conclusió: que la faena ens la facen, li peguem una patada als treballadors que fins ara ens la feien i a disfrutar de la vida. Els treballadors temporals al carrer, els fixes ja veurem on els col·loquem i els directius a cobrar i a descansar.

Pedro Garcia ha demostrat quin és el model empresarial que pretén desenvolupar i quin respecte té als treballadors de Canal 9: privatitzar parcel·les d’amagat en plenes vacances d’estiu. I tot això quan encarà està en funcions en el càrrec!!!

El problema, però, és què quan una empresa perd la seua activitat posa en perill la seua estructura empresarial i els llocs de treball de les persones que viuen del seu salari. Això als nostres directius no els importa gens: ells sempre cobraran encara que cada volta treballen menys.

CCOO ha defensat permanentment la producció propia i l’estabilitat laboral com a la millor garantia de futur per a RTVV i per al servei que ha de donar als ciutadans.

Per això hem denunciat els intents de contractació irregular i sense transparència per part de la direcció. Per això hem dut a la inspecció de treball la decisió de l’empresa d’incomplir la reforma laboral per impedir així que centenars de treballadors vegen reconeguts els seus drets en l’empresa. Per això mantinguérem juntament amb la majoria dels treballadors, una intensa campanya contra la privatització ilegal promoguda en el passat pel Partit Popular, que es va saldar amb un èxit laboral i per al conjunt de la societat valenciana.

Per això, CCOO tornarà a estar amb els treballadors en la defensa dels llocs de treball i en contra de la precarietat que promou la direcció encapsalada per Pedro García.