19 d’abril de 2007

Dies compensatoris per a l’exercici 2007

A la darrera reunió de la Comissió Paritària del VII Conveni, s’ha acordat les dates per als dies compensatoris, per tal de quadrar la jornada efectiva anual de 1.568 hores.

D’acord amb la ubicació del centre de treball, les dates són:

Centres de treball del grup RTVV
Burjassot, València, Alacant, Castelló, Barcelona

Dates a compensar
Dilluns, 24 desembre
Dilluns, 31 desembre

Centres de treball del grup RTVV
Madrid

Dates a compensar
Dilluns, 30 abril
Dilluns, 24 desembre
Dilluns, 31 desembre

Si per causes de l’organització del treball una persona està inclosa en horaris de treball en eixa data, la compensació serà un altre dia lliure.