24 d’abril de 2007

CCOO exigeix a la direcció de RTVV que pose fi a la manipulació informativa

LA MANIPULACIÓ ÉS JA EL PRINCIPAL PROBLEMA PER ALS TREBALLADORS, PER DAVANT DE LA TEMPORALITAT I L’ARBITRARIETAT EN LA CONTRACTACIÓ, SEGONS L’ENQUESTA DE QUALITAT LABORAL DE CCOO

La manipulació informativa s’ha convertit en el principal problema en Canal 9 i Ràdio 9 segons l’enquesta de qualitat laboral elaborada per la secció sindical de CCOO entre els mesos de febrer i març de 2007, la qual ha tingut una gran resposta per part dels companys.

Segons la mostra d’opinions, en una qualificació de l’1 al 10 sobre la gravetat dels problemes de Ràdio Televisió Valenciana la manipulació informativa va arribar a una mitjana del 7,64, seguida per la baixa qualitat del producte oferit als ciutadans, amb un 7,43. A més dels temes de continguts i de producció pròpia, destaca també la gran preocupació que generen les qüestions referides a l’arbitrarietat en la contractació, la temporalitat i la falta de promoció professional.

Recollim les preocupacions i les propostes que ens heu transmés i les incorporem al treball que CCOO està duguent a terme, molt especialment al dirigit a lluitar contra la precarietat laboral i en defensa d’una contractació transparent i sense arbitrarietats, adequada a la legislació vigent i als criteris establits en el Conveni Col·lectiu. De la mateixa forma recollim la resta d’inquietuds que heu expressat, per a modelar la nostra acció sindical i la futura plataforma de negociació del proper conveni.

Tal com es desprén de les respostes que ens heu fet arribar, la manipulació informativa en Canal 9 i Radio 9 condiciona alguns dels principals aspectes laborals del grup RTVV, ja que la direcció ha basat la política de contractació en els interessos propagandístics del govern de Francisco Camps. Prova d’això es l’elevada temporalitat i la precarietat, així com la marginació de molts professionals dels nostres mitjans, en els llocs clau de la producció informativa, atés que l’amenaça del comiat es indispensable per al manteniment de l’estratègia de la direcció de RTVV.

Els treballadors també ens heu mostrat l’enorme malestar perquè la direcció ha convertit les redaccions de Canal 9 i Radio 9 en el major gabinet de premsa del govern de Francisco Camps prescindint dels més elementals criteris professionals.

En eixe sentit els treballadors són els primers escandalitzats perquè la direcció de RTVV ha decidit silenciar la meitat de la societat valenciana impedint l’accés a la ràdio i la televisió de la majoria de partits, associacions, sindicats y col·lectius socials que puguen expressar la mínima crítica al govern valencià del Partit Popular. El cas més sagnant i que demostra la baixa categoria moral dels nostres directius és la prohibició expressa d’entrevistar a cap familiar de les 43 víctimes mortals de l’accident del Metro de València de juliol de 2006 i d’acudir a cap dels seus actes o manifestacions per a reclamar responsabilitats al govern de Francisco Camps.

Els treballadors de RTVV som conscients que uns mitjans que s’allunyen dels ciutadans als que han de servir no compleixen amb la seua funció i provoquen una desafecció social que pot arribar a qüestionar el seu futur. Per això la gran preocupació pel deteriorament de la imatge pública dels nostres mitjans i l’exigència d’una rectificació de la línia informativa de la ràdio i la televisió valencianes.

La secció sindical de CCOO de RTVV és felicita per la consciència de servei social demostrada pels treballadors en la gran quantitat de respostes i suggeriments que ens heu fet arribar de forma anònima a través d’aquesta enquesta i reiterem el nostre compromís de recollir-los en el nostre treball diari per a millorar la situació laboral en les nostres empreses.

19 d’abril de 2007

Dies compensatoris per a l’exercici 2007

A la darrera reunió de la Comissió Paritària del VII Conveni, s’ha acordat les dates per als dies compensatoris, per tal de quadrar la jornada efectiva anual de 1.568 hores.

D’acord amb la ubicació del centre de treball, les dates són:

Centres de treball del grup RTVV
Burjassot, València, Alacant, Castelló, Barcelona

Dates a compensar
Dilluns, 24 desembre
Dilluns, 31 desembre

Centres de treball del grup RTVV
Madrid

Dates a compensar
Dilluns, 30 abril
Dilluns, 24 desembre
Dilluns, 31 desembre

Si per causes de l’organització del treball una persona està inclosa en horaris de treball en eixa data, la compensació serà un altre dia lliure.

10 d’abril de 2007

La nòmina de març 2007

L’empresa ha procedit a pagar la clàusula de revisió salarial, per a l’exercici 2006, i que queda referida exclusivament als següents conceptes:

Antiguitat
Plusos de Conveni

La raó és que aquests conceptes van ser incrementats en un 2%. Com que la inflació ha estat un 2’7 % ha calgut pagar les diferències.

És important assenyalar que no ha calgut revisar el Salari Brut Anual, perquè els increments aplicats durant l’exercici 2006 van ser superiors a la inflació final. Per tant, és correcte afirmar que, per aplicació del conveni col·lectiu, hem guanyat unes dècimes de poder adquisitiu en els nostres salaris, calculats en termes anuals.

El concepte que apareix a la nòmina “indemnitzacions despeses i suplits” respon a les següents quantitats:

Grup salarial

Antiguitat

Disponibilitat

Flexibilitat Setmanal

Flexibilitat Diària

Nocturnitat

1

0,35 €

1,28 €

0,77 €

0,15 €

0,04 €

2

0,35 €

1,18 €

0,67 €

0,13 €

0,04 €

3

0,35 €

1,08 €

0,65 €

0,13 €

0,04 €

4

0,35 €

1,01 €

0,61 €

0,12 €

0,03 €

5

0,35 €

0,94 €

0,57 €

0,11 €

0,03 €

6

0,35 €

0,92 €

0,55 €

0,11 €

0,03 €

7

0,35 €

0,90 €

0,54 €

0,11 €

0,03 €

8

0,29 €

0,79 €

0,48 €

0,10 €

0,03 €

9

0,24 €

0,73 €

0,44 €

0,09 €

0,02 €

10

0,24 €

0,65 €

0,39 €

0,08 €

0,02 €

11

0,18 €

0,58 €

0,35 €

0,07 €

0,02 €

12

0,18 €

0,53 €

0,32 €

0,06 €

0,02 €

13

0,15 €

0,49 €

0,29 €

0,06 €

0,02 €Desplaçament extraordinari

0,29 €

0,58 €

Disponibilitat guàrdia

0,16 €

Festiu

0,32 €

Dietes nacionals

Dinar

0,12 €

Sopar

0,12 €

Allotjament/desdijuny

0,38 €

Despeses

0,06 €

Total

0,68 €

Dietes estranger

Dinar

0,20 €

Sopar

0,20 €

Allotjament/desdijuny

0,52 €

Despeses

0,12 €

Total

1,04 €També hem cobrat el concepte “complement compensatori març”, encara que amb l’import, com la resta de conceptes salarials, amb preus de l’exercici 2006.

Els salaris de 2007

Hem avisat a l’empresa que volem tindre acordades i signades les taules salarials per a 2007 en el mes d’abril com a màxim. Com que hi ha eleccions autonòmiques i la direcció entrarà en una situació d’interinitat, hem exigit que els salaris estiguen tancats en el mes d’abril, per tal d’evitar retrasos impertinents. Cal recordar que en l’exercici 2003, any electoral precedent, les nòmines es van actualitzar en el mes de maig, per la qual cosa no es pot entrendre que hi haja cap dilació. Així ho hem plantejat en la reunió de la comissió paritària.

Pròximament es trobarem amb l’empresa per a discutir la qüestió. Si no hi ha acord, convocarem assemblea de treballadors per a informar i moure’ns col·lectivament per a forçar la defensa dels nostres interessos.

Quantitat que cal multiplicar pel nombre de trienis que cada treballador tinga i per les mensualitats corresponents.