18 de gener de 2005

Regularització salarial de l'exercici 2004

Com a conseqüència dels salaris acordats al VII conveni, l'empresa ha de procedir a pagar la diferència entre les quantitats pactades i les quantitats realment percebudes durant l'exercici 2004. Previsiblement, i aquest ha estat el compromís de l'empresa, les quantitats s'abonaran a la nòmina de gener.

Les quantitats que anem a cobrar per a regularitzar el salari brut anual de 2004 són les següents:

Endarreriments 2004
1 1.621,05 €
2 1.348,01 €
3 1.322,03 €
4 1.159,44 €
5 1.034,19 €
6 993,33 €
7 957,75 €
8 1.028,23 €
9 971,76 €
10 830,84 €
11 762,75 €
12 676,77 €
13 601,90 €


Aquestes quantitats es cobraran proporcionalement al temps treballat durant 2004 i al percentatge de la jornada contractada en el contractes a temps parcial.

Pel que fa als trienis, hores extres i la resta de plusos les quantitats a percebre en concepte endarreriments 2004 són:

  antiguitat(1) disponibilitat flex setmanal flex diària hora extra h nocturna
1 0,94 € 3,42 € 2,05 € 0,41 € 0,90 € 0,11 €
2 0,94 € 3,14 € 1,80 € 0,36 € 0,80 € 0,10 €
3 0,94 € 2,89 € 1,73 € 0,35 € 0,77 € 0,10 €
4 0,94 € 2,69 € 1,63 € 0,33 € 0,72 € 0,09 €
5 0,94 € 2,52 € 1,51 € 0,30 € 0,67 € 0,08 €
6 0,94 € 2,45 € 1,47 € 0,29 € 0,65 € 0,08 €
7 0,94 € 2,41 € 1,45 € 0,29 € 0,64 € 0,08 €
8 0,78 € 2,10 € 1,29 € 0,26 € 0,58 € 0,07 €
9 0,63 € 1,95 € 1,17 € 0,23 € 0,51 € 0,06 €
10 0,63 € 1,74 € 1,04 € 0,21 € 0,47 € 0,06 €
11 0,47 € 1,55 € 0,93 € 0,19 € 0,43 € 0,05 €
12 0,47 € 1,42 € 0,84 € 0,17 € 0,39 € 0,05 €
13 0,39 € 1,30 € 0,78 € 0,16 € 0,36 € 0,04 €


(1) Quantitat que cal multiplicar peo monbre de trienis que cada treballador tinga i per les mensualitats

Desplaçament extraordini 0,78 € 1,41 €
Disponibilitat guàrdia 0,43 €  
Festiu 0,85 €  


  Dietes estranger nacional
Dinar + sopar 1,07 €  
Allotjament + desdijuny 1,40 €  
Despeses 0,32 €  
Total 2,78 €